ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.

Tuesday, March 28, 2017

Orthodox consciousness

 Orthodox theologians representing the American Standing Conference of Orthodox Bishops and other official Orthodox Bodies perform "dialogues" with Roman Catholics and Protestants and issue "joint statements" with themes such as the Eucharist, spirituality, and the like - without even inform the heterodox that the Orthodox Church is the Church of Christ in which all are invited, that only its own Mysteries sponsors grace, that the Orthodox spirituality can be understood only by those who know empirically in the Orthodox Church, that all these "dialogues" is a conventional caricature of genuine Christian conversation - a conversation that aims to save souls. Indeed, many of the Orthodox participating in these "dialogues" know or suspect that there is no place for Orthodox witness, that the atmosphere itself of ecumenical "liberalism" cancels any truth can be said unto them: but silent, because the "spirit of the times" today is often louder than the voice of the Orthodox consciousness.

May God...

May God preserve us from the Apostasy and from the coming of Antichrist, the preliminary signs of which are multiplying day by day. May I preserve us from the great affliction which even the elect would not be able to bear without the Grace of Him Who will cut short these days. And I wish to protect us by keeping us in the "little flock," the "remainder according to the election of grace" so that we like Abraham might rejoice at the Light of His Face, the embassy of the Virgin Mother of God and Ever-Virgin Mary , all the inhabitants of heaven cloud of witnesses, prophets, hierarchs, evangelists, and confessors who have been faithful unto death, who shed their blood for Christ, which we acquired with the gospel of Jesus Christ in the waters of Baptism. We are their sons - weak, sinful, and unworthy; but I will not stretch forth our hands toward a strange god! Amen.


THE JEWS

THE JEWS DONT ALLOW SOMEONE WHO IS NOT MASON TO BE A PRESIDENT.ONLY KENNEDY WAS NOT AND LOOK WHAT HAPPEN TO HIM AFTER THE SPEECH HE GAVE ABOUT TO REVEAL THE SECRET SOCIETIES PLANS
Freemasons is pure satanism illuminati is real and they seek control of the world. Watch out guys they see everything you do they got control over the bank / money and laws also the police and the army we are rats in a cage
the illuminati is an organization inside the freemasons they are both evil but the difference is the illuminati is stronger than the freemasons because they control the freemasons
The jews possess nearly all of the media sources and control all of the politicians which places every American squarely under the yoke of world judaism. Thru financial control? the jews have used the USA to hijack the world monetary system, perpetrate the holocaust lies, steal Palestine, perform 55 million abortions ...
Unfortunately construct of ecumenism promoted within the scheme of pulping all religions, and the establishment of the pan-religion, which will devise new functional symbols as star instead of a cross, pseudo-gospels, etc., and will become the official religion during the reign of the Antichrist
"Divisive man after one and second admonition waive '(Ap. Paul Titus. C10). But the Orthodox insist continually partake in heretic gatherings And of course there are the Apostolic rules state that it should not we have spiritual contact with them, for anyone who did not understand any previous passages of Scripture
But that error will prevail and eventually installed only with the expected break Byzantine revival after the 3rd Int. War
can not be a president, unless he is a mason = devil worshiper

Monday, March 27, 2017

UFO -

NAZI-UFO
Nowadays, the dark forces of Satan are called Aliens,or something negative beings.They are entities OF SATAN,who like to mess your your mind.and they have done it in a very pretty way
It is a sign of the spiritual crisis of today that modern humans, with all the proud "enlightenment" and "wisdom" them, are once again aware of such experiences - but no longer have the Christian infrastructure to interpret them with it . Modern UFO researchers, searching for an explanation for phenomena which have become very noticeable to the sight now, have been partners in today's psychic investigators in an effort to formulate a "unified field theory" that would include psychological as well as material phenomena . But such researchers still only approach the modern "enlightened" man and trust the scientific observations to give answers to a spiritual field that absolutely can not be accessed "objectively" but only by faith. The natural world is morally neutral and can become known relatively well in an objective observer; but the invisible spiritual realm includes good and evil beings, and "objective" observer has no means to distinguish from one another, except if it accepts the revelation that has done about these humans the invisible God. So, today's UFO researchers place the divine inspiration of the Bible on par with the satanic inspired automatic writing of spiritualism, and do not distinguish between the action of the angels and that of demons.
Many recent studies of UFO by evangelical Protestants, collect all these items and reach the conclusion that the UFO phenomena is simply just demonic origin. * It is difficult to reach a different conclusion Orthodox Christian researcher. Some or many of the experiences might be the result of fraud or hallucinations; but it is simply impossible to dismiss one all the many thousands of UFO reports in this way. A large number of modern mediums and their spiritualistic phenomena are also deceptively; but mentioumistikos spiritualism, when is genuine, undoubtedly produces truly "paranormal" phenomena under the action of demons. The phenomena UFO, having the same source, is no less real.  PAY ATTENTION HERE=There is both human,and devils manifest-manufacturer.The Stealth bomber is our most advanced technology that the American public is aware of and it was developed 30 years ago. What do you think they have now?
DOING THE SIGN OF THE CROSS,ALIENS=DEVILS=THEY GO AWAY
NAZI-UFO

Sunday, March 26, 2017

CONTROVERSIAL FIGURE

A famous Indian guru Sathya Sai Baba, is a controversial figure. On the one hand, respect and worship of many people around the world, on the other hand, allegations of sexual abuse by former followers. On the one hand, proclaims the omniscient himself omnipotent God incarnated in a human body (who sent Jesus to this world), on the other hand, in his speeches, shows a lack of knowledge in the natural sciences, history and religions. On the one hand, he claims that he has come to save mankind from the moral and spiritual decline, on the other hand, there is no real positive changes either in India or worldwide, which could be associated with the mission , which lasted for more than 60 years.

Tuesday, March 21, 2017

False prophets

When the Antichrist comes, that is, the Beast, he will seek for all men to worship him, including the churches and different denominational groups. The stage is now being set. False prophets-One of Satan’s favorite methods of attack is through religion. Satan loves religion and
infuses his religion with, devil inspired, man made rules.

not the Pope, is the head

The Holy Bible warns of one who will sit in God’s temple claiming the authority of
God. That is just what the Pope is doing by calling himself the head of the Catholic church.
Catholic church means universal church.224 God, not the Pope, is the head of the universal church.

Orthodox Christian teaching

The man should not trust the experiences experienced in aviation world {sub-aerial celestial world inhabited by the fallen spirits, or the "astral plane" in the language of theosophy or "level Bardo" in Tibetan language Viivlou the Dead or "spirit world" in the language of spiritualism} and you must not believe that is what they seem. Even those who have a solid foundation in Orthodox Christian teaching can easily be deceived by the fallen spirits of air in any "visions" or "visions" that are likely to occur ... The creatures with which humans come into contact in the air world is always or almost always, demons ..... These beings are not angels, because angels live in heaven and only passes through the air world only as messengers of God. There are no souls of the dead, since the souls of the dead are in a temporary situation in which only foretaste of heaven or hell .....

NO OTHER WAY

ONE WAY = "I am the way, the Truth and the Life" (John 14:6) Remember ... our Savior Jesus Christ and His Apostles and has warned that even if an angel were to come and preach "another gospel "to reject it, and let and teaching is" anathema "(damned eternally). Elsewhere we have warned about false prophets, false apostles, false brethren and false Christ's and 40,000 + ... today, sects / ideologies" Christian "does exactly that, to teach a false doctrine that promotes a false Christ and other" way "

«μετασχηματίζεται καί εἰς ἄγγελον φωτός»

Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς προειδοποιεῖ, ὅτι ὁ σατανᾶς «μετασχηματίζεται καί εἰς ἄγγελον φωτός» διά νά πλανήσῃ. Τά περιστατικά εἰς τά ὁποῖα χριστιανοί, ἀκόμη καί μοναχοί, ἔπεσον θύματα ἀπατηλῶν δαιμονικῶν ἐμφανίσεων ἀποτυπώνονται πλήρως εἰς τό ἐκδιδόμενον ὑπό τῆς Ἱ.Μ. Ὁσίου Νικοδήμου «Γεροντικόν περί ὀνείρων καί ὁραμάτων».
Γνωρίζομεν ἀκόμη ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι καί ἄν «ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ἡμῖν, παρ' ὅ παρελάβομεν»«ἀνάθεμα ἔστω». Διά τοῦτο κάθε εὐαγγελιζομένη ἕνωσις ἡ ὁποία παραβλάπτει τήν σώζουσαν Ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀποδεκτή, ὡς πρόξενος συγχύσεως καί ἀπωλείας, πολλῷ μᾶλλον ὅταν αὕτη βασίζεται κατά τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, πού ἐπιζητεῖ θεάματα, ὄχι εἰς τά «ἠχεῖα τοῦ Πνεύματος», τούς Ἁγίους Πατέρας, ἀλλά εἰς ὁράματα ἁπλοϊκῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνακηρύσσουν τούς ἑαυτούς των Προφήτας. ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους

Saturday, March 18, 2017

NOTES-2

Η υπερβολική τιμιότητα συνορεύει με την ανοησία.Έλεγξε το επτά φορές πριν αμφισβητήσεις κάποιον.Κανείς δεν σκόνταψε ξαπλωμένος.Αυτός που θέλει να φτάσει ψηλά θα σκεφτεί τον τρόπο να φτιάξει μια σκάλα.Μην κρατάτε κάτι που φεύγει, μην διώχνετε κάτι που έρχεται.Εάν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί, τότε δεν αξίζει να ανησυχείτε για αυτό. Εάν δεν λύνεται, τότε είναι άχρηστο να ανησυχείτε. Κάνε ότι μπορείς και άφησε τα υπόλοιπα στην μοίρα.Εάν μια γυναίκα θέλει κάτι, θα σκαρφαλώσει βουνό για να το πάρει.Μην κοιτάζεις το ημερολόγιο. Απλά να γιορτάζεις την κάθε μέρα. Να κάνεις κάθε μέρα ένα πράγμα που θα είναι μόνο για σένα.Η ζωή είναι διασκεδαστική. Εξαρτάται μόνο από τον τρόπο που τη βλέπεις. Να είσαι ικανοποιημένος. Δε χρειάζεται να είσαι χαρούμενος όλη την ώρα –μόνο ικανοποιημένος.Ο πόνος είναι μυστηριώδης, και το να διασκεδάζεις είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να τον ξεχάσεις.Να είσαι περίεργος. Να σε ενδιαφέρει η ζωή. Να ενθουσιάζεσαι με τα καινούρια πράγματα –με τα νέα μέρη, με το να γνωρίζεις ανθρώπους, με το να βλέπεις τις νέες παραστάσεις που ανεβαίνουν.Το γέλιο σε κρατά υγιή.💝💝👵💝💝💝💝✌✌✌

Thursday, March 16, 2017

Fluorides are the cause of cancer, osteoporosis, brain deterioration diseasesI
They feel that the time is now very tight, since there is not the
huge propaganda media project underway to motivate people
to stop drinking bottled natural mineral water is not
Fluoride containing poison.
Here's the short of.
Fluoride is not a medicinal product. Is a dangerous
byproduct waste from the phosphate (cleaner), aluminum
and nuclear industries.
Fluoride is the top of the periodic table of elements. Is
referred to as the most toxic element on earth.
Fluoride is a substance acid. Never noticed that acid reflow
They started after putting fluoride in public drinking water?
Fluoride is an acid then combines with hydrogen ...
What do you think the water is made?
It never was and never ever been any (correct) scientific
studies done that fluoride is safe or that indeed
saves teeth.
People lose all their teeth in fluoridated cities .. anyway,
You could write forever with all the evidence available to the
fact that fluoride is to kill you.
Fluorides are the cause of cancer, osteoporosis, brain deterioration
diseases, etc etc.
fluoride acid molecules are much smaller than water molecules.
Over time the constant consumption of this acid. The acid
will affect each individual differently and at different rates.
Depending on where she focuses on your body.
The only solution I can think of is eating
healthy fat. For fat will absorb the acid and then will slowly
dispel it from your body. Fat is toxins collect in safe
your body. A moderate amount of fat is very healthy for you.
Perhaps now you understand why the media is drilling Society
to believe that fat is bad. Why do you think
the public that there are a lot of fat people?
There is truth .. and I must say that I no longer have any confidence in
that the government or within us that tells us the truth about anything.
I suspect that some people's natural defenses work
time for the production of fat in an effort to contain
this acid FLIORIDE that is on their bodies.
(Plus, let us not forget all pregnant female hormones
injected all livestock to be heavier on
maximum profit, also have noticed that girls are sexually
curing only 8 years? and that many men are
having sexual identity problems?)
Now back to fluorine subject.
More and more cities and towns are now eliminate FLUORIDE
together with drinking water.
Now think about this. How can control the supposed right
dose of fluoride that a child is to receive. No two children
will drink the same amount of water.
Could a doctor give a prescription and let yourself
medicate at any time and in any amount you want? Could
The doctor does not provide you with the guidelines and how this
it must be done; etc etc are you getting the point?
Here's another thought. Will your doctor all your medicate
friends, neighbors and strangers too, because he felt that
You need this medicine? Are you understanding of insanity
than I am describing?
You are able to research and think about yourself? I
I hope so. Please check all connections to be provided below.
Think for yourself ... you think it is very foolish to get only
my word for it.
Dont trust the government or corporate media. Make yourself
a big favor. Avoid TV and all the corporate media. Harmony
in the alternative independent media internets truth.
While you still can.

The Albert Pike letter sent to Giuseppe Mazzini in August 15, 1871, outlining three world wars:


Original text:
"The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.

The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.

The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion. We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil.

Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Tuesday, March 14, 2017

Panagia Glossa Drone βίντεο- Κελλάκι της Λεμεσού

Translation  starts 6 min..time After= Nuns speaking about miracles in monastery  year old boy, came with his parents, stayed whole night with his parents to pray and seek help from Panagia.In the morning when the child woke up, .. said to his parents ... i want milk. was first time the child speaks in his life, And so many other miracles we saw -another man came to the monastery,saying we heard about the miracles happening with people, having problem speaking,he took holy water from monastery,took it home...his son drinks 3 times...and the boy speaks,-We must also say something about ,the holy water,we fix it to come directly in the monastery,because it's difficult to go from behind,-oslo another case of a woman who was at the last stage of cancer,Panagia goes to her saying go to my monastery explaining to her exactly were was her monastery,the woman visits the monastery and the miracle happens to her,-Oslo another case of a girl,who she was going to have an operation having tumor in her ...we did request to the Virgin Mary,next day when the girl comes up to the monastery very happy saying that she was clean from cancer,and she was very happy,-One boy from russia 9 years old came to the monastery,his parents said the boy never spoke before in his life,..we did request to virgin mary,and the boy spoke,after putting holy oil and doing on him the sign of cross

The monastery is located south of kellaki village.5 minutes road to go there
GPS »34'48.620B
           O33'10.140A

Monday, March 13, 2017

Θεοτοκος

Ας  Υμνουμε  και  να  δοξολογουμε  την  Θεοτοκο !!! την  γλυκια μας  Μητερα  , να την ευχαριστουμε  ημερα και νυκτα ..για την  μεγαλη  εσπλαχνεια  και  αγαπη προς  εμας  τα  παιδια  της  ,και  να την  παρακαλαμε  να  συγχωρεσει  τα  παραπτωματα μας   που  εγιναν  αιτια  να  πικρανουμε  την χαρη της  και  τον  Μονογεννη  Υιο της Κυριο  Ιησου  Χριστο μας..+++
Μονο η εξομολογηση και για πιο μικρη αμαρτια. αυτη θα μας σωσει

Tuesday, March 7, 2017

Το παλιό ημερολόγιο
Ένα θέμα που απασχόλησε τον Γέροντα Παΐσιο, ήταν το θέμα του ημερολογίου. Πονούσε για
το χωρισμό και προσευχόταν. Λυπόταν για τις παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών που
είναι ξεκομμένες σαν τα κλήματα από την Άμπελο, και δεν έχουν κοινωνία με τα Ορθόδοξα
Πατριαρχεία και τις κατά τόπους αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Μερικές τέτοιες
ενορίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ενώθηκαν καθ' υπόδειξή του με την Εκκλησία
κρατώντας το παλαιό ημερολόγιο...
Έλεγε, λοιπόν ο Γέροντας: «Καλό ήταν να μην υπήρχε αυτή η εορτολογική διαφορά, αλλά
δεν είναι θέμα πίστεως». Στις ενστάσεις ότι το νέο ημερολόγιο το έκανε Πάπας,
απαντούσε: «Το νέο ημερολόγιο το έκανε Πάπας και το παλιό ειδωλολάτρης», εννοώντας
τον Ιούλιο Καίσαρα. Για να φανεί καλύτερα η τοποθέτηση του Γέροντα στο θέμα του
ημερολογίου, παρατίθεται στη συνέχεια μια σχετική μαρτυρία:
Ορθόδοξος Έλληνας με την οικογένειά του ζούσε χρόνια στην Αμερική. Είχε όμως σοβαρό
πρόβλημα. Ο ίδιος ήταν ζηλωτής (παλαιοημερολογίτης), ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του
ήταν με το νέο ημερολόγιο. «Δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε μια γιορτή σαν οικογένεια
μαζί», έλεγε. «Αυτοί είχαν Χριστούγεννα, εγώ του Αγίου Σπυρίδωνος. Εγώ Χριστούγεννα,
αυτοί του Αϊ-Γιαννιού. Και αυτό ήταν το λιγότερο. Το χειρότερο ήταν το να ξέρεις, όπως
μας δίδασκαν, ότι οι νεοημερολογίτες είναι αιρετικοί και θα κολασθούν. Μικρό πράγμα είναι
να ακούς συνέχεια ότι η γυναίκα σου και τα παιδιά σου πρόδωσαν την πίστη τους, πήγαν με
τον Πάπα, τα μυστήριά τους δεν έχουν χάρη, κ.ά.π. Ώρες συζητούσαμε με τη γυναίκα μου,
αλλά άκρη δε βρίσκαμε. Για να πω την αλήθεια, κάτι δε μου άρεσε και στους
παλαιοημερολογίτες. Ιδίως όταν έρχονταν κάποιοι δεσποτάδες και μας μιλούσαν. Δε
μιλούσαν με αγάπη και με πόνο για τους πλανεμένους (όπως τους θεωρούσαν)
νεοημερολογίτες. Αλλά θαρρείς πως είχαν ένα μίσος και χαίρονταν, όταν έλεγαν ότι θα
κολασθούν. Ήταν πολύ φανατικοί. Όταν τελείωνε η ομιλία τους, ένιωθα μέσα μου μια
ταραχή

It is the work of the devil TODAY


Whatever Devil not taking advantage of the confusion of the times, and indifference Christian for psychoactive of salvation, is working feverishly to neutralize the work of the Orthodox Church. For this purpose attempts to apply again the eternal and infernal plan, his trickily of pseudo union Churches. But what the Churches? The symbol of faith and history teach that the Church is "One, Holy, Catholic and Apostolic" itself was the mystical Body of the Lord, which is found only in the Orthodox 'Church.

You should know
The Jews blaspheme and violate the name of our
Savior day for day... for that reason you, Milords and men of authority,
should not tolerate but expel them. They are our public enemies and
incessantly blaspheme our Lord Jesus Christ, they call our Blessed Virgin
Mary a harlot and her Holy Son a bastard and to us they give the epithet of
changeling: and abortions. Therefore deal with them harshly as they do
nothing but excruciatingly blaspheme our Lord Jesus Christ, trying to rob
us of our lives, our health, our honor and belongings.

Bible book of all heretics

Bible book of all heretics = because it can not be interpreted properly
like
eschatological orientation of Pentecostal prophecy
directly connected to another oppressive psychological
event, which is the rapture of the Church of Christ before
the arrival of the Antichrist, according to their claims. with
serum Church certainly means themselves. It should be
to add that there are a large number of Pentecostals
groups, arguing exactly the opposite, namely that the rapture will
made after the arrival of the Antichrist and the Great Tribulation which will
monitoring Whoever tells us about Christ or kept in the hands of the Bible are not sure or certain that believe in Christ as we think
It is really tragic and terrible are the Bible book of all heretics. All heretics in this report. Because it is difficult for any Christian to immediately realize the fallacies and falsehoods of heretics should be avoided at all costs.

Friday, March 3, 2017

προηγούμενη ζωή?

μην ακούτε κάθε μαλάκα αφελής, αιρετική άποψη για την μετενσάρκωση, για τους ανθρώπους που λένε, μιλούν με τους αγγέλους, που συγχέονται από τους διαβόλους, και όλοι λένε για την μετενσάρκωση. η ψυχή μας δεν μπορεί να πάρει οποιοδήποτε είδος του μετασχηματισμού. Για εκείνους που λένε, εγώ έκανα αναδρομή σε προηγούμενες ζωές, και ήμουν άνδρας ή γυναίκα στην προηγούμενη ζωή μου, λέω αυτό, οι διάβολοι μπορούν  στο υποσυνείδητο μυαλό σας, και κάτω από την ύπνωση, και μπορεί να σας δείξει ό, τι επιθυμείτε να σας δείξει για να πείσει, αυτό   βλέπετε είναι αλήθεια.ως επί το πλείστον χρήση του διαβόλου αυτό για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι αθώα, μπορεί να πείσει και πιο εύκολα  υπόλοιπους από σας.οι διάβολοι πηγαίνουν σε παιδιά αυτών όταν  κοιμούνται,και να παίξει το παιχνίδι του κινηματογράφου ,  το μικρό παιδί ξυπνά το πρωί, και να πω στον αφελή ηλίθιο τον πατέρα, ότι πριν στην προηγούμενη ζωή άλλο πατέρα του είχε.ξυπνήστε κουτάνθρωποι

The Warning


Prepare for the warning, the light of consciousness, time is short. The time Christ inherent in the Divine Will of Father God is almost upon us. Our time on earth is so important because it is during this period that we should strive to purify our souls through fasting, prayer and repentance. Seek redemption for your sins with a purity of heart. This will help ease your discomfort repentance in The Warning. This is scary for many and very difficult to digest. However, it is the truth. Most people who have warned of that, most souls will be saved. For those who find difficulty with the truth that you have now given through the final hour of God's prophet expiration,

 His Messenger, you should ask God for the gift of the Holy Spirit in order to open your ears to hear his voice in His Holy Truth Word and with the instructions issued by us, so that you have eternal life. There are many revelations now transmitted to us so that we know how to prepare properly. Prepare now for this great event. The person chosen by God, after the great war comes .It is - after the disappearance of Turkey from the map, and this is your last time to meet the true faith, which is ORTHODOXY.AND AFTER
Antichrist AND THE END

Tuesday, February 28, 2017

The TalmudThe Talmud in black and white letters promotes criminal behavior toward non-Jews and punishment of the Jews, if they do the same thing to other Jews. Theft, pedophilia, rape, murder etc are all ok, if it is against the so-called "goyim."
Talmud info =
Sanhedrin 54b. A Jew may have sex with a child, if the child is less than nine years.

Sanhedrin 55b. A Jew may marry a three year old gi rl (specifically, three years "and a day" old).

Baba Kamma 113a. Jews may use lies ( "subterfuges") to circumvent a Gentile.

Sanhedrin 58b. If a heathen (genus) hits a Jew, the Gentile must be killed.

Baba Mezia 24a. If a Jew finds a lost object by Gentile ( "heathen") should not be returned. (Which is also confirmed in Baba Kamma 113b). Sanhedrin 76a. God will not spare a Jew who "marries his daughter to an old man or takes a wife for his infant son or returns a lost article to a Cuthean ..."

Sanhedrin 57a. When a Jew murders a Gentile ( "Cuthean»), there will be no death penalty. What a Jew steals from a Gentile can hold.

Baba Kamma 37b. The nations outside the protection of the law and God has "exposed their money to Israel."

Yebamoth 98a. All Gentile children are animals.

Abodah Zarah 36b. Gentile girls are in niddah condition (filth) from birth.

Abodah Zarah 22a-22b. Gentiles prefer sex with cows.

Kethuboth 11b. "When an adult man has intercourse with a little girl it is nothing."

Gittin 69a. To heal his flesh a Jew should take dust that lies in the shadow of an outdoor toilet, mix with honey and eat it.

Shabbath 41a. The law regulating the rule for how to urinate in a holy way is given.

Monday, February 20, 2017

THE ONLY MASTER IS JESUS CHRIST AND NO ONE ELSE IS TO BE WORSHIPPED!

Grand” in definition includes “to swell up, pride, most important”
"Master" is defined as "one who rules others, has control, authority"
These men act in direct disobedience to Jesus who said:
"No one can serve two Masters; for he Will hate the one and love the other.. (Matt. 6:24)
"Neither be ye called Masters; for ONE is your Master, even Christ.” (Matt. 23:10)
THE ONLY MASTER IS JESUS CHRIST AND NO ONE ELSE IS TO BE WORSHIPPED!

Wednesday, February 15, 2017

Jewish Kabbalah:Kabbalah contains such power and demonic teaching is more than enough to give the ideology and the driving force needed to mislead the world and to keep such an evil conspiracy alive through the centuries ... The Kabbalah is a source of Freemasons teaching as well as other groups. Kabbalah: The sacred books of black magic Judaism which constitute a large part of the base of the western secret societies, from Rosicrucians to Freemasonry and the OTO. Kabbalah is the same from the magic of ancient Babylon and Egypt ... Pharaonic. Kabbalah is a system of Jewish mysticism and magic and is the fundamental element of modern magic. Almost all great witches and magicians of this century was Kabbalists. - William J. Schnoebelen, The Dark Side of Freemasonry Jewish Kabbalah is a series of apocryphal writings that are so demonic and every spell ever in magic. Webster dictionary the Kabbalah tells us is "an occult religious philosophy developed by some Jewish scholars

Jesus christ is the only one who can forgive your sins-he is the son of god,the other that will come is the antichrist of the jews

The Bible never records Jesus saying the precise words, “I am God.” That does not mean, however, that He did not proclaim that He is God. Take for example Jesus’ words in John 10:30, “I and the Father are one.” We need only to look at the Jews’ reaction to His statement to know He was claiming to be God. They tried to stone Him for this very reason: “You, a mere man, claim to be God” (John 10:33). The Jews understood exactly what Jesus was claiming—deity. When Jesus declared, “I and the Father are one,” He was saying that He and the Father are of one nature and essence. John 8:58 is another example. Jesus declared, “I tell you the truth … before Abraham was born, I am!” Jews who heard this statement responded by taking up stones to kill Him for blasphemy, as the Mosaic Law commanded (Leviticus 24:16).

John reiterates the concept of Jesus’ deity: “The Word [Jesus] was God” and “the Word became flesh” (John 1:1, 14). These verses clearly indicate that Jesus is God in the flesh. Acts 20:28 tells us, “Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood.” Who bought the church with His own blood? Jesus Christ. And this same verse declares that God purchased His church with His own blood. Therefore, Jesus is God!

Thomas the disciple declared concerning Jesus, “My Lord and my God” (John 20:28). Jesus does not correct him. Titus 2:13 encourages us to wait for the coming of our God and Savior, Jesus Christ (see also 2 Peter 1:1). In Hebrews 1:8, the Father declares of Jesus, “But about the Son he says, ‘Your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom.’” The Father refers to Jesus as “O God,” indicating that Jesus is indeed God.

In Revelation, an angel instructed the apostle John to only worship God (Revelation 19:10). Several times in Scripture Jesus receives worship (Matthew 2:11; 14:33; 28:9, 17; Luke 24:52; John 9:38). He never rebukes people for worshiping Him. If Jesus were not God, He would have told people to not worship Him, just as the angel in Revelation did. There are many other passages of Scripture that argue for Jesus’ deity.

The most important reason that Jesus has to be God is that, if He is not God, His death would not have been sufficient to pay the penalty for the sins of the world (1 John 2:2). A created being, which Jesus would be if He were not God, could not pay the infinite penalty required for sin against an infinite God. Only God could pay such an infinite penalty. Only God could take on the sins of the world (2 Corinthians 5:21), die, and be resurrected, proving His victory over sin and death.

Monday, February 13, 2017

Satanic death is what you will get at the end=Illuminati-Freemason

One thing that Satanists (Laveyithans) use to attract members who may feel a bit uncomfortable with the word "satanist" is to say they are not satanists at all, and dont even believe in satan. Its called Atheistic Satanism aka "the church of satan." We must remember that demons and satan speak in riddles and say the opposite of what the truth is, even backwards speaking as in playing recordings backwards and hearing what the demons message really is. Their unholy hour is 3am the opposite of the death of Christ which was 3pm as an insult to Jesus. They also perform rituals saying the Lords Prayer backwards. So the BS about not believing in Satan is exactly opposite of what they really do, and atheistic is a total contradiction because they 1) have a church with weekly (or more) services (rituals) 2) They have unholy rituals to hail Satan and other demons, and a dogma to follow. So its all a front to hide what they really do which is everything that would selfish, ultramaterialistic and an abomination to Christ/God. Orgies, paedophilia, blood drinking, black magic, homosexuality is a requirement at least bi-sexuality, and promoting all the hedonistic desires as a good thing while denying God who they feel is a big meanie for not allowing it, so suddenly he doesnt exist, oh but his failed creation satan does. It makes no sense but these type of sociopaths dont care about logistics, its just about embracing their sins any way they can, and materialism. Dont buy into the deception, these things will ruin your life eventually because the satanic church owns you once you join. Once you are owned you have lost your soul, and yes spirit/souls are real. The whole set up is a farce to lure ignorant people to join, and rogue atheists as well. Sex addicts particularly enjoy that lifestyle and psychopathic narcissists love it. Suddenly they can be "gods!" What a joke. They totally fell for it. Yeah, its all fun and games to them until the moment of their death, and many have been very afraid at that time, even asking forgiveness from God. Its too late then sadly but wasn't the money, drugs, and sex worth the trade off? Satanic death is forever, we are on Earth but a short time to be tested and learn. Satanists are like spoiled children who refuse proper meals and just want candy and cookies for every meal. There is always a huge price to pay for that short time of pleasure though eventually isn't there? This insanity leads one to understand Satanism itself is completely illogical and self destructive, any selfish fool could be atheist or satanist thats easy, evil is easy. However being righteous and holy is not an easy road but a challenge, its very hard in these times with stresses and temptations at every turn, but the rewards are immense if you can hang in there, and you can get help if you ask. To be immortal is a promise from God, satan being only an angel cannot give immortality, so those who choose the left hand path are sent to be with satan at death, who hates traitors and all humans, so they recieve the most exquisite torture of all for his pleasure, because satanists ARE still humans, and it behooves satan to prove to God humans are not worthy, then their soul is destroyed. There is no party, no promotion, no reincarnation, you are just gone in a poof of fire.

Friday, February 3, 2017

ABOUT REINCARNATION

How do these events occur in children? With false memories:


1: A small child sleeps.

2: Fake previous life memories are placed in the mind of the child.

3: The child wakes up and thinks that it is in fact someone else. The child thinks so: "I was somebody else in my previous life. One day I died, and now I was born again. I had an another family. I had a wife and three kids. We lived in Bangkok. They still live there." 

4: This child tells them to adults. This child does not lie, even shows the location of the old family home etc. These are checked and confirmed.

5: Some seniors believe it. Then they publish books that support the doctrine of reincarnation. 

6: People believe in reincarnation by his tricks, OF DEVILS.

---

2 Corinthians 2: 11  
so that we may not be overreached* by Satan, for we are not ignorant of his designs.*
---

This method is similar to show special dreams. Demons use young children for it. Because it is more convenient to convince people. Adults are not very suitable, because they begin to question it. Already they lived for many years and never had such memories and suddenly appear such memories. This situation is not very convincing. Moreover, other people can not believe what these people say. They may think that they are liars. On the other hand, young children are naive and can not say a lie and the adults know that. In addition, young children have no doubts about these memories and can easily believe it. Furthermore, the events and people in the place in which they describe are not imagine.

In fact, false memories are formed even in the minds of adults. For example, some people have a mental problem and go to a therapist. If not all, some therapists use hypnosis as a therapeutic tool. They want to look at the subconscious thinking that psychological problems caused by an event in the past. Thus, hypnosis is applied to the patient. Hypnosis and meditation are the same thing. The difference is this: Meditation is done alone, and hypnosis is done with the help of someone else. These are not the last stop. These are transition phase when entering a trance. Trance is the last stop and there is a cinema next to the last stop. There are played three-dimensional movies. So the name of the cinema is DREAM THEATRE. Because there the three-dimensional movies appear so real.

Meanwhile, what happened to the patient? The patient went past? The patient has now gone to this cinema. The patient is currently floating in the film. The patient is seeing her own life in the film. She went into her childhood. She is now living some of the worst events. That's enough, she is now beginning to turn to the present. The process has been completed. The fake bad memories have been stored in the mind. Trans is now over. The patient was sleep-wake state. She is now fully awake.

Patient and Therapis True, because they were not in your subconscious before. We've recorded them during the trance. We've added them to torment you.
Christ conquered death, not with liberation from the body, but with the resurrection and immortality of somatos.To doctrine of karma and reincarnation cancels the mystery of Christ sotirias.Enopion the eternal Judge will stand the man not only as soul, but also as a body, the doctrine of reincarnation, that negatively assesses the body, not just cancel the hope in Christ the Christian, but also the sense of divine worship, the basic purpose of the Eucharist-what's the point to suffer in this life,if you have no recall of your previous life mistakes,what's the benefit of you in this life,and you have to come again,having the same,thing for a moment,HELLO IT'S DEVILS WORKS

Friday, January 6, 2017

ego-fulfillment=Believers in reincarnation

Belief in reincarnation provides a beautiful fantasy world in which a person can find the
proper avenue of ego-expression, but at the same time claim to have dissolved his ego. This is
emphasized by the roles people choose for themselves in their past or future lives.
Believers in reincarnation do not always choose an honorable character. If the person is of a
highly respectable and conservative nature, he will often choose a colorful rogue or gangster,
thereby fulfilling his alter-ego. Or, a woman who has much social status may pick a harlot or
famous courtesan for the characterization of herself in a past life.
If people were able to divorce themselves from the stigma attached to personal egofulfillment,
they would not need to play self-deceitful games such as belief in reincarnation as
a means of satisfying their natural need for ego-fulfillment.

SATAN

SATAN has certainly been the best friend the church has ever had, as he has kept it in
business all these years. The false doctrine of Hell and the Devil has allowed the
Protestant and Catholic Churches to flourish far too long. Without a devil to point their
fingers at, religionists of the right hand path would have nothing with which to threaten
their followers. "Satan leads you to temptation"; "Satan is the prince of evil"; "Satan is
vicious, cruel, brutal," they warn. "If you give in to the temptations of the devil, you
will surely suffer eternal damnation and roast in Hell."The Protestant Hell and the Catholic Hell are places of eternal punishment; however, the
Catholics also believe there is a "Purgatory" where all souls go for a time,

YOUR best interests at heart.

If you do not believe in what your religion teaches, why continue to support a belief which is
contradictory with your feelings. You would never vote for a person or issue you did not
believe in, so why cast your ecclesiastical vote for a religion which is not consistent with your
convictions? You have no right to complain about a political situation you have voted for or
supported in any way - which includes sitting back and complacently agreeing with neighbors
who approve the situation, just because you are too lazy or cowardly to speak your mind. So it
is with religious balloting. Even if you cannot be aggressively honest about your opinions
because of unfavorable consequences from employers, community leaders, etc., you can, at
least, be honest with yourself. In the privacy of your own home and with close friends you
must support religion which has your beleives

Tuesday, December 27, 2016

Mysterious disappearances UFO researchers        Many phenomena UFO researchers such as Dr. Laiin, Dr. Tzessap, Ph. Edwards died under mysterious circumstances, and many believe that their "taken out of the game" because their discoveries began to recognize supernatural and demonic energies behind the "showcase" of ypertechnologias alien. Also deaths of other researchers such as Professor J. meteorologist. McDonald and Professor R. Hardy attributed to suicides. Both were at the peak of their career and P. Hardy committed suicide two days before the announcement of an important discovery about the origin of extraterrestrial phenomena. Many researchers, such as Tz.Kiil, began plagued by strange accidents and illnesses, and their studies lead to a supernatural vision of the phenomenon.

        The most typical case is the A.K.Mpenter, which occurred in 1953. The Bender had organized a research office of the UFO and had gathered much relevant material. He had written a letter to a friend in which he said the true explanation of the phenomenon. A few days after three black-dressed strangers came to his house holding the letter. Such black-dressed strangers often disclosed as witnesses or UFO researchers to give their instructions or threats, ie. Act as "secret police." Usually they have demonic appearance, black skin, slit eyes radiating anger and hatred. The three strangers told Bender that may have discovered the mystery of UFOs, but they did not understand some important details, which have been subject to an "enlightenment" process, following from which ill for several days!

        In the report of the Bender spoke hesitantly and tried to obscure and hide many facts and finally retired from the UFO's research. From what little I told friends apparently had a very intense and painful experience, an experience analogous happens in occult circles, the so-called "initiation" or "enlightenment". It is a basic process used magic from the hierarchies of all secret societies. During the "enlightenment" final broadcast, internal mysteries of the organization, which are often diametrically opposed to the outward teaching. Many times it is awfully physically and morally, and this is logical because from demons. A remarkable fact of the visit of the three black-clad strangers in Bender, is that at some point transformed into "monsters" form of snakes! This speaks for itself: the devil many times has been reported to occur as a snake. After this contact the Bender began to suffer from strange physical complaints, such as continuous and severe headaches.UFO and Parapsychikoi

        Finally we will mention a few items to Uri Geller, the famous phenomenon of "parapsychikon forces" to confirm again the match between the "alien" and of supernatural spirits, but those with the alleged "energy forces" or "parapsychikes skills" some people.

           Let's see what he says in his autobiography:

        At the age of three or four years of happened the following: "It was last evening. Suddenly I heard a very loud ringing in my ears. All other sounds stopped. And it was strange, as if time suddenly immobilized ... Something made me I look up at the sky. I saw a silver light mass ... This light was the sun and I knew it. the light was very close to me. Then went down more low, remember that almost came over me ... I felt like I hit someone behind ap'to head. I felt a strong pain in the forehead ... I lost completely my senses and do not know how long I stayed like that ... "

        In other cases, Geller saw spaceships others who were with him did not see them. Indeed, in one case flying saucer photographed without knowing, but seemed in appearance of the film. From some time and then put new, completely unwritten cassettes to record an experiment in a laboratory and then heard metal, Outer Rim voices alleged alien who gave him several messages.

        In another case he says he saw "a blue-white, blinding light, like a volcanic glow. An inner strength made me get close ... It seemed as if there was a dark, bulky object beneath the light that still shines blindingly. As I approached, I felt I pass in a trance. Everything was vague, dull. I felt like I'm in something ... It seems to me that I saw some figures, but it was too dull to pick out. Then I perceived a dark form which was impossible even now on the shape of ...! I was in a state of shock for several days after that ... made me realize for the first time, that whatever was

Sunday, December 25, 2016

απέτυχε να ομολογήσει την αμαρτία της αλλά σώθηκε από Μητέρα του Θεού

 There was once a God-fearing and virtuous lady,
who was married and had children. She was never absent from Church, gave generously to the poor, fasted and possessed many other virtues as well. Even so, this unfortunate woman had committed one sin that she never confessed. Oftentimes she would go to her spiritual father intending to reveal it; however, after confessing all her other transgressions, she would feel embarrassed and fail to reveal this one as well.
This lady would frequently stand and cry inconsolably before the icon of the Mother of God, beseeching Her compassion to forgive the crime. Finally, she died without confessing her sin to anyone, When she reposed, her family members were waiting for one of her daughters from a distant region to arrive for the funeral, and for this reason they did not bury her until the third day.
As they were chanting the funeral service in the Church  – great are Thy wonders O Lord! – this decreased woman came back to life. She sat up in the coffin and proclaimed the following: “Great is they power Ever-Virgin Mary!”. Then she requested that someone call her spiritual father. When he arrived, she confessed her hidden sin to him, and then said the following for all to hear:
“I the wretch, on account of shame did not confess one sin I had committed. I wept every day for this mistake with much contrition, begging the Ever-Virgin Theotokos to show Her mercy on me, and not permit me to be condemned for this particular sin.
As soon as my wretched soul came out of my body, however, many demons grabbed it like wild wolves, jeering at me for my hidden sin. They were rejoicing for this sin, and assumed that they would retain me on account of it. After they dragged me down to Hell, where there was a deep darkness and inconsolable suffering, unexpectedly, the intercessor of sinners and Queen of the Angels appeared. She was shining brighter than the sun and emitted the limitless light of God into that entire gloomy area. Censuring the demons for taking me without the Lord having given them authority to do so, She rescued me from their hands and said to them, “Let us take her to the righteous Judge, and may whatever His compassion decides be done”. Then she turned to me and said, “Fear not my daughter, I will help you”.
When She took me to Christ the Lord, I saw Him sitting on a magnificent throne. I could tell that He was upset and displeased with me, ready to sentence me to eternal death. But our Lady Theotokos stood before Him with humility and said, “I pray and beg Thy goodness, My most-compassionate Son and loving God. Please forgive this poor soul through Thy great mercy and through Thine immaculate and precious Blood, which Thou didst spill for sinners. Thou knowest the great reverence which she had for me and how many tears she shed before my icon, weeping for her sin.”
The Lord, however, responded, “You know, my dear Mother, that no one can be saved without the mystery of life-saving confession, which this soul foolishly disregarded. She did not confess her sin, and now it is not possible for Me to forgive her; for in Hades there is no repentance.”
The Theotokos replied, “Truly my sweetest Son. No one can be saved without confession; however, You are the Ruler of life and death, and You are capable of all things. Please, I ask You to remember this unfortunate soul’s numerous good deeds, and above all her fervent adoration and her tremendous love and faith towards Me, and show to her Your infinite compassion, which exceeds all the sins of the world”
Then Christ responded, “So that I do not sadden you, dear Mother, I command this soul to return to her body. Mat she confession her sin according tot he law, and then may she be forgiven”.
“When the Master Christ has finished saying this, my guardian angel returned my soul to my body and brought me back to life, as you have witnessed. And now I am about to die again momentarily. For this reason, I beg all of you, my family and friends, and my beloved daughter: cease from your tears because you do not help me by crying. Instead, commemorate me during the Divine Liturgies, and give as many alms as you can on my behalf. Live carefully, for the love of God, so that you do not sadden Him with anything, and confession all your sins sincerely, without concealing any of them.” And having said these things, she fell asleep once 

Monday, December 19, 2016

Homosexual confession,time we to realise the truth


Constantine, who always used to sit in the last rows of the church, got up - with obvious hesitation at first - and walked up to old Anastasy. As he walked to the pulpit, he noticed that everyone was looking at him in a strange manner. He could see a vague look of wonder in the eyes of the churchgoers, while he was wondering why old Anastasy invited only him to stand by him, during the reading of the letter.
Something unusual was however prompting him, so, after a quick glance at his beloved Katerina, he asked old Anastasy to say a few words in memory of Crazy John. Old Anastasy intended that the letter be read first, then Constantine would have been asked to speak. But father Vassily intervened, saying:
"Let the boy speak first, Anastasy".
With his head lowered, Constantine approached the microphone.
"I regard and perceive myself as the worst miasma that has ever existed in mankind. I furthermore know that you all confront me as a miasma of society, on account of my prior sinful activity. You are absolutely right to do so. That is how I deserve to be confronted by you, because with the life I led, I not only harmed myself, but also those near me - that means you all - but also all those that I caught in the meshes of iniquity. So, I am taking the opportunity that mister Anastasy is giving me, to ask each one of you personally to forgive me. I don't even deserve your forgiveness, because I have harmed you more than you could ever imagine. I harmed our town, our district, our neighborhood. I harmed friends and acquaintances of mine, and parents and relatives, because with my lifestyle, I had brought the mire of debauchery into your everyday lives.
This downhill slide that I had taken was ended once and for all by Crazy John. The prayers of that fool released me from the clutches, not only of one demon, but of an entire legion that had lodged inside me.
I was a transvestite for almost ten years. I believed at the time that happiness could be found in the ephemeral pleasure that bodily contact can arouse. I dressed provocatively; I used to be furious with people. I confronted life as though it were a vessel for pleasures, which I had to make sure I filled, on a daily basis. I experienced the mire of Hell, more than a human mind could ever imagine. That is why I used to regularly change my place of residence, since society had rightly perceived me as an outcast. And that was essentially what I was.  I believed that quarrels, insults and disappointments were the best kind of defence, in my literally vehement obsession to pursue something that deviated from what was socially correct - from the ideals and the values of the Gospel. At the time, I had looked upon my illness as a human right, and was under the illusion that it was an outright normal thing - a thing that nowadays, even top-level leaders tend to advertise as a mere supposed "otherness".
So, there wasn't a single police station in Athens that didn't know me. There wasn't a single courtroom where I hadn't been a "customer" - either as an accused, for having offended virtuous behaviour, or as a witness for the defence or for the prosecution, in various, related cases. I was under the illusion that with my overall immoral activity, I was serving a silent revolution in favour of the acceptance of homosexuality. Hunted as I was, I arrived at your neighborhood too, and presented myself to the kindly, poor old lady Chrysoula, to ask her to let her one-room apartment to me.  That is where I saw Crazy John for the very first time; he had brought over some bread to the almost destitute old woman.
Unlike most other tenants, I wasn't asked too many things by old Chrysoula. She just mentioned that the 30.000 drachmas she was asking for was the only income she would have, to make ends meet; so she asked me to not delay my payments because she had to pay for the bills, the building maintenance, as well as to buy her other basic needs.
"Oh, my dear child Constantine, God must have sent you! The apartment hasn't been rented out for three months and I am living off the help I get from misterApostolis the baker and mister Pantelis the grocer here, who send me bread and provisions with this fool here", she said, pointing to Crazy John.
"But I never sent you any bread Chrysoula, as I wasn't aware of your situation" Apostolis spontaneously remarked.
"Nor have I ever sent you any provisions", Pantelis added.
"But that's what Crazy John told me!!" old Chrysoula replied, totally at a loss...
After this small and "endearing" intervention, Constantine continued:
"Crazy John always used to conceal his good deeds... He may have brought you food, my dear Chrysoula, but to me, he brought God".
Constantine's eyes became misty, and tears began to fall. Everyone was now becoming tearful, along with him. He took a deep breath and continued:
"Three days later, I moved into the apartment. Crazy John had helped me carry all my things. And when the transporter purposely dropped an innuendo because of my behaviour and the manner that I spoke, Crazy John stunned him, by pointing out to him that, as a person who systematically lived adulterously and behaved brutally towards his own two children, he had no right to make such remarks about me. The transporter was shocked by these revealing words, and he immediately stopped his sarcasm. I of course was under the impression that the two of them were acquainted, but was taken aback when the transporter turned towards Crazy John as he was leaving, and said:
"What are you anyway? Some kind of charmed one?"
"Yes George, I have been 'charmed' - by our Christ's love", the fool replied.
He even asked the transporter to stop sorrowing Christ, because, in spite of his overall behaviour, Christ had healed his daughter Theodora from a very serious ailment. George then departed, with his head lowered..... He is the gentleman who is sitting over there with his wife, and he can confirm the incident I just described.  I was impressed by that dialogue, but at the time I had dismissed it as the ravings of a fool.
So, on the evening of that same day, I dressed up in women's clothes as I normally did, and I went to a familiar transvestite haunt, on the main highway. You can imagine my surprise, when I spotted Crazy John watching me from the opposite corner of the block. The thought crossed my mind that he was seeking erotic companionship. But then, how did he find me?... The fool must have followed me (I thought to myself), and now he would go and tell what he saw to old Chrysoula... Oh well, I guess I will be searching for accommodation again... As all these thoughts were running through my mind, a prospective "customer" stopped in front of me. Just then, like a coiled spring, the fool jumped up and started to yell from across the road:
"He's got AIDS!!  He's sick and he will pass it on to you!!  Go away!! Go away!!"
I was taken by surprise by the erratic behaviour of a man whom I hardly knew. Naturally the prospective customer left. Then I started to curse Crazy John... I became hysterical...This went on for almost a month. Until this day, I will never know how he managed to discover those illicit haunts. One evening I actually beat him, and in fact quite severely.
But just imagine my surprise, when, every night after I got home, I would find an envelope containing almost double the money that I used to earn from my filthy activities, and on it would be written: "A blessing, for the servant of God, Constantine".  I didn't know what to make of all those weird things I was witnessing. In the afternoons, I would go for a walk and whenever I'd see Crazy John, I would get angry. But he would say
"My dear Constantine, stop sorrowing Christ and our Holy Mother, Who are mourning incessantly for you".
I had even contemplated leaving the apartment, but something was holding me there. The other transvestites would ask me:
"Hey, could he by chance be in love with you, which is why he's acting so weird?"
"No", I'd reply, "he doesn't have any such intentions."
To make a long story short, I decided to invite Crazy John to my place, to put an end to all these things. I was hoping that someone had been putting him up to it purposely, just to drive me insane. Crazy John responded to my invitation affirmatively, despite having been humiliated by me so many times. I don't know what came over me that evening, but I cleaned the house, cooked something light, and sat down to do some reading. I was leafing through a magazine with assorted material, and an article caught my attention, about a certain Elder Porphyry who served in the chapel of a hospital in central Omonia square of Athens.
I hadn't finished reading the article, when I heard Crazy John knocking on my door. As soon as I opened the door, he said:
"Be blessed, my Constantine, in the present aeon and in the one to come".
It was the first time that I had ever heard such a greeting, but it was also the first time that I had ever heard a demonic voice speaking from inside me:
"Have you come to my house here as well, you crazy old man, to drive me out?  I'm not alone here - I have 365 other friends!  I don't intend to go away! You'd better be the one to leave, otherwise I'll kill you!" Crazy John then  pulled out a Crucifix from his coat and raised it in front of me, and began to say:
"In the name of the Holy and Homoousion Trinity...." but I didn't hear anything after that, because I lost consciousness...
When I recovered, I saw the old fool standing there, smiling at me. I felt really happy that he was there, but didn't know the reason I felt that way.
"I brought you a gift, my Constantine. It is the Book of Psalms - a book that was written by the king and Prophet, David."
"What's going on? What happened?" I asked.
"My Constantine, you have received an enormous blessing. Christ has chosen you. He is preparing you for very important feats. However, you must be prepared to put up a serious fight, because what you have inside you is not about to leave very easily."
If you could only have seen the way that Crazy John's face glowed, you would have understood why I was so terrified. I had always thought that all the talk about demons was sheer fiction. I believed that they were just an invention thought up by priests and religion, intended to scare people and to extract easy money from them, so that they would enjoy their own lives, get rich, etc..  And yet, there I was, a living witness of their insidious activity against humans. Crazy John became a brother and a friend from that day on. That very same night, I gathered all the women's clothes and shoes and cosmetics that I had, and threw them into the garbage can. The next day, I changed my phone number. With the help of that fool, I even secured a job in the Accounts department of a large company. The owner of the company was a friend of Crazy John; he actually hired me with a satisfactory salary. At the same time, I would go with Crazy John - on an almost daily basis - to a church high up on Hymettus Mountain, where the priest would read the benedictions of Saint Basil (exorcisms) over me, while Crazy John would read Psalms. I cannot describe what I went through. What I can now shout out, thanks to this experience, is that homosexuality (and prostitution in general) is not an "otherness" or an illness; it is a formidable demon, which infuriates the Almighty. What I also want to tell you, is that our holy Church possesses the weapons that are able to exterminate all those things that our modern society nowadays believes (as I used to believe) to be "nonsense".
The prayers of our neighborhood fool saved me. My acquaintance with him changed my entire life. What I experienced over these last few years in this blessed neighborhood constitute a true miracle of the Triadic and only true God. I escaped from the clutches of a true Hell, and I am now living in a world that I had never lived - not even in my wildest dreams.
With the constant support of this saintly man - who was anything but a fool - I came to understand my mistake; I realized various things and situations that comprise the foundations of our society; I became familiar with the love of Christ. I had been functioning like one who is addicted to a toxic substance; I couldn't be told apart from a drug addict; I was living in a nightmare, which that wonderful saint of God - Crazy John - put an end to.
But I don't want to tire you any further with my story. After all, I am only recording my entire story in detail, as old Anastasy asked me to.  I also apologize to you all, and to the innumerable victims that I had lured into the meshes of the iniquity that I was trapped in. I apologize to my beloved Katerina, who has opened her embrace to the most sinful person in the universe; who shut her ears to all the unfavorable comments and the justified criticism, and has accepted my marriage proposal to her.  She has accepted to live with a zero, with an outcast, a moron.  This holy man, Crazy John, had invested in this marriage with his prayers and his tears.
Constantine's last words were lost in his sobs. Also crying with him was Father Vassily, who had run up to hug him, as did all the other churchgoers.
"Father Vassily, I'm thinking of moving out of the neighborhood - not for me, but for Katerina", Constantine murmured falteringly, with difficulty.
Father Vassily then spoke up, and said:
"Dear brethren, Constantine has just expressed the desire to leave our neighborhood. What do you say? Are we going to leave the living testimony of a miracle by our departed brother John - Constantine - but also our own Katerina, to leave?"
"No! No!" they all shouted.....

Sunday, December 18, 2016

Jewish control

It is here, taken over the whole world, and control
all media and entertainment and telecommunications to
you can not find other Human nations and organize it
 could. ATT, Verizon, T Mobile, Comcast, Dish
TV, TV, all TV networks, movie studios all, oles of Tainies
 As Google, Yahoo and all the Internet belongs
 Jews. All Telecom is owned and controlled by the Jews, so
You will never understand the truth. And since banks elenchonte by the Jews and the Jewish Banking Laws allow them
Jews to make money by lending money or money is their debt
It also has the highest educational system and all banks
lend money for higher education and the fact that the debt is money in
banking world $ 1 trillion in student loan debt is
actually 100 trillion in new money for the Hebrew Jewish banks. But stupid people, you try to find out who is the richest man every time. After a few years, they will possess your soul, with the Coming fucking Antichrist, and will not have any fucking idea what is happening. with love ANNINOS

Monday, November 28, 2016

THE TIME HAS COME

its not just America that causes the entire war in the world, are the bankers who control the Federal government and military that create all the wars in the world. The American people want peace, just like everyone else.With debt G.D.P. to 105% of the Federal Reserve holds this country and everything in it.Follow money, these wars are for gas pipelines, petrochemical dollars, gold economy is supported, and the main non-banking institutions Federal Reserve has nothing to do with the federal government. It is a completely private bank owned by a small group of very greedy, power-hungry. Elder Paisius said. These around 10 people rule this world.They decide which country gets invaded next. Thanks to these assholes, the rest of the world looks at the United States as a kind of evil Death Star. They will only support until this economy, as our military continues to pursue the spotlight.but the real ruler of the world is Jesus,and the final out coming event passes from him,so boys and girls get ready....war war three is coming soon,..COSTANTINOPLE, AND CYPRUS WILL BE FREE LIKE BEFORE.

Friday, November 25, 2016

Reincarnation = WORK OF SATAN

Basic principles in Buddhism-Karma in Buddhism.and orthodox perspective of karma nonsense coming back only the quality, which is the social environment, physical appearance and mental capabilities of an individual is determined by the works of his previous existences, but in any way his actions. If you see that other people suffer, and be able to help, not to focus on their karmic past but your karmic opportunity in this: One day you can find yourself in the same predicament it is now, so here it is your chance to act the way you would want to act toward you when that day comes. It's not about fatalism In Buddhism, rebirth is part of the continuous process of change. In fact, we are not only reborn at the time of his death, we are born and reborn in every moment. However, the Bible does not talk about karma, but for God's judgment Full Biblical verse: should not be deceived; God is not mocked: for whatever aman soweth, that shall reap. . - Galations 6: 7) The concept of karma is nothing more than a cunning attempt to entangle Soul to the laws of physics and so do the fans think that depends on gurus for their release. New Agers like to say karma as the law of personal responsibility, when in fact it is the opposite, a mechanism that allows one to behave as they wish, with full knowledge that someday everything will balance out and not fundamental harm has done.Since New Agers believe that the law of karma could not operate at full power during a single life, suggests a long series of life on which Soul'matures »and works off bad karma. The end result, supposedly, this long evolution is God-Realization, great lighting in which Soul is finally a god. Reincarnation therefore marketed as an excellent self-perfection mechanism whereby the immaturities and defects in a subject is gradually refined and discharged. This charming philosophy is designed to ensure that no one makes a serious effort to their personal salvation, since, as New Agers say, everyone has survived from the beginning, so you need a Savior? Again, Lucifer isachieving an important goal when getting someone to accept this awful movement philosophy.The new age has tried various ways to reincarnation market among Christians. Chief among them is hypnotic regression, where the subject is placed in atrance-like state and are stimulated to remember episodes from the "past lives." This is anex tremely clever trick of hypnosis, by its nature, exposes the subject to demonicinfluences. Implantation of the "Memories" is thus easy to achieve. New Agers would also like to mention the cases of children who remember their past lives. This is highlydisingenuous since children are very suggestible and can accept all kinds of myths and stories as part of their personal reality. If members of a family with a leaning towards the occult, the child may be exposed to unclean spirits andimplanted with "memories" based on verifiable fact.It worth noting that the great architect behind most New Age philosophies, Madame Blavatsky, not himself assert the principle of reincarnation in his first major work, Isis Unveiled. If the reality of reincarnation is such a central tenet of New Age thinking, then why it was not mentioned even once in this monumental volume (over 1470 pages)? The reason is simple - it had not yet been identified (in 1877) as dient importantingre the toxic brew that Lucifer was preparing for unwary.If have any doubt about the Blavatsky faith in the rule of Lucifer, who migh tlike be noted that the name he gave theosophical journal was Lucifer and the publishing house founded by students to disseminate the works originally called Lucifer Publishing Company (later changed to Lucis Trust). her books Isis Unveiled and The Secret Doctrine is filled with Luciferian philosophy. Remove not the ancient landmark, which have set thy fathers. People foolishly believe they can draw nourishment from certain beliefs New Age, incombination with their Christian faith, but this is not possible. As the Bible says, "doth a source in the same place sweet water and bitter?" (James 3:11). If a move is Luciferian in any particular, it is Luciferian all the way through.

Wednesday, November 16, 2016

MY NOTES


Μετά την αιματοχυσία του κόσμου από τη Νέα Τάξη και την κατάρρευση του θεοποιημένου μοντέλο των χρημάτων, θα αυξηθεί μια νέα χριστιανική εποχή, όπου οι άνθρωποι θα δώσει προσοχή στις αξίες που σήμερα ποδοπατούνται, και, κατά συνέπεια, θα υπάρξει αρμονία και την ειρήνη μεταξύ τους για μια χρόνος. Στη συνέχεια, η Ορθοδοξία θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, στην αρχική παραδοσιακή μορφή
Η πραγματική μαγεία. Είναι, λέτε, μια τέχνη, καλώντας τους δαίμονες και την αγάπη και την απάντηση, άλλες φορές αποκαλύπτοντας κρυμμένους θησαυρούς, μερικές φορές το όνειρο ερμηνεία και μερικές φορές άλλα απόκρυφα. Όσοι ασκούν αυτή την «τέχνη» που ονομάζεται μάγοι, και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες των δαιμόνων: αέρα, βλέπουν φιλικό, επίγεια, βλέπουν τόσο καλό και κακό, και το κολασμένο, δηλαδή κάτω από τη γη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ως εγκληματίες. Στην πραγματικότητα, βέβαια, όλοι οι δαίμονες είναι κακό και κακοποιοί, ποτέ φιλικό.Αυτός είναι ο λόγος θρησκεία μου είναι ορθοδοξία.....Η Αγία Γραφή προειδοποιεί αυτός που θα καθίσει στον ναό του Θεού που διεκδικούν την εξουσία του
Θεού. Αυτό είναι ακριβώς ό, τι κάνει ο Πάπας με την κλήση ο ίδιος ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.
Καθολική εκκλησία σημαίνει καθολική church.224 Θεό, δεν τον Πάπα, είναι ο επικεφαλής της καθολικής εκκλησίας.όταν ο δαίμονας θέλει να ρίξει στο γκρεμό,
ποτέ δεν σπρώχνει,
σε έλκη.Οι κρίσεις σας πάντα να βάλει ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί.Στον ουρανό κανείς δεν πηγαίνει στην κοσμική αναρρίχηση,
αλλά και με τις πνευματικές αλλαγές.
Μόνο τότε, βαδίζοντας "χαμηλά", ταιριάζει με την στενή πύλη του παραδείσου    Ο άνθρωπος δεν πρέπει να εμπιστεύονται τις εμπειρίες εμπειρία στην αεροπορία κόσμο {υπο-κεραία ουράνιο κόσμο που κατοικείται από τα νεκρά πνεύματα, ή το «αστρικό επίπεδο» στη γλώσσα της Θεοσοφίας ή "επίπεδο Bardo" στη θιβετιανή γλώσσα Viivlou το Dead or "πνευματικό κόσμο" στη γλώσσα του πνευματισμού} και δεν πρέπει να πιστεύουν ότι είναι αυτό που φαίνεται. Ακόμη και εκείνοι που έχουν μια σταθερή βάση στην Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία μπορούν εύκολα να εξαπατηθεί από τα νεκρά πνεύματα του αέρα σε «οράματα» ή « οράματα »που είναι πιθανό να συμβούν ... Τα πλάσματα με τα οποία οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τον κόσμο του αέρα είναι πάντα ή σχεδόν πάντα, δαίμονες ..... Αυτά τα όντα δεν είναι άγγελοι, επειδή οι άγγελοι ζουν στον ουρανό και περνά μόνο μέσα από το κόσμο αέρα μόνο ως αγγελιοφόροι του Θεού. Δεν υπάρχουν ψυχές των νεκρών, δεδομένου ότι οι ψυχές των νεκρών βρίσκονται σε μια προσωρινή κατάσταση στην οποία πρόγευση μόνο από τον ουρανό ή την κόλαση .....Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια, ο τρόπος και η διάρκεια ζωής της. Ο Θεός είναι αγάπη, ελεήμων, το είδος, συγχωρώντας, και απλά. Κάθε που έρχονται σε αυτόν που σε καμία περίπτωση δεν θα πετάξει έξω, και μέσα από τη θυσία Του είναι η εξόφληση όλων εκείνων που σώζονται από την χάρη του Θεού. Όλοι όσοι αναζητούν τον Θεό θα Τον βρει. Είμαστε δημιουργήθηκε κατ 'εικόνα του Θεού. Για να γίνει κατ 'εικόνα Του σημαίνει να έχεις το πνεύμα, να έχουν την ελεύθερη βούληση να επιλέξει, για να έχουν διάνοια, να έχουν την ικανότητα να αγαπούν, να μισούν, να αισθάνονται θλίψη, να αισθάνονται χαρά, και να βιώσουν την παρουσία του Θεού.

The Orthodox Tradition

As is known, the Orthodox Tradition, whose testimony is relevant here, accept the actual existence of the devil. It acknowledges that there are "legions" of demons and Satan after the fall of man dominated world (see also what is mentioned in the previous issue of our form). The man in the state is metaptotiki sector exposed to a host of demonic influences (as with the temptations of the senses, through vulgar, vain and evil thoughts, through war, through sin in general, t hrough fraudulent acts through remarkable performances the devil, Mr. LP). Obviously, the most characteristic of them possessed. It has is the phenomenon in which the devil (the number one demon) ekpeirazei not people just (external or internal), but occupies the center of the human personality, the mind, so daimonizomenos have events similar to those of the patient, suffers from a grave mental disease. The demonic possession is usually not permanent: the man comes back to the gym again occupied by the demonic spirit. Orthodox Tradition, therefore, accepts the existence and possessed daimonizomenon, both past and present. And this is natural, because there is a clear testimony of the Bible.

THE DEMONS bonds ... During a Conjurations

THE DEMON


I am not afraid and do not pull out your parrot. I fear and dread the prayer that comes from the heart filled with tears. Otherwise I laugh and mock you. The weapon dread is prayer with tears.

-Your Promises He (God) Heaven and not follow Him. I promise I (the demon) Hell and all come with me.

-Do not be afraid. You're ours (the demon tells a novice magician). These are reading, we put them in the minds of those who print books. These constant magic, showing televisions, wizards and witches, we the pinpoint to possessed infants and those who see them.

-CYT Enter or leave me alone by humans, if not let me He (God). It is the plan and keeps me to pester you. With our own klotsokopimata come near Him. I prefer to suffer here some time, not to fiddle eternally with us. Only when satisfied that they will not part with him, then drives us.

-That If you say it is difficult to give you to understand how we suffer, when this fire (Holy Communion), meet with us, inside of (the patient). If they turn on all the oil of Arabia and all the oils in the world do not reach the fire that burns us when he communicates ... (ie the patient).

-Those (Mary), then cries and pleads for you all. And if for you She (Mary) crying again, for sorcerers cry twice, because he knows that they will go.

-I Am above you and watch. Watch your eyes, your language, your works. I have a great penara and record details of the day, the hour, the second, the people, the place. That record will reveal to you the, if not catch up to extinguish (the confession).

Saturday, November 12, 2016

δια την έλευσιν του Αντιχρίστου


Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (+
1779
 Ένα πράγμα θα σας φανερώσω, χριστιανοί μου, το ηξεύρω πως θα σας καύσωτην καρδιά, είναι φοβερόν και λυπηρόν, τρέμει η καρδιά μου να το ειπώ, αλλά τι να κάμω, οπού μου λέει ο Χριστός μας πως ανίσως και δεν το φανερώσω, με θανα-τώνει και με βάνει εις την κόλασιν; Μας φανερώνει η θεία Γραφή, το Άγιον και ιε-ρόν Ευαγγέλιον, πως
εις τον όγδοον αιώνα θα γίνη το τέλος του κόσμου
και μέλλει να χαλάση τούτος ο κόσμος.

'Αγιος Αμβρόσιοs της Όπτινα (+
1891
)
"Εάν στη Ρωσία, επίσης, λόγω της περιφρόνησης των εντολών του Θεού και τηςαποδυνάμωσης των κανόνων και προσταγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καιγια άλλους λόγους, η ευσέβεια ελλατωθεί, πρέπει
αμέσως κατόπιν ναακολουθήσει η τελική εκπλήρωση
αυτών που γράφονται στο τέλος της Βίβλου,
στην Αποκάλυψη
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου"

Άγιος Θεοφάνης ο έγκλειστος (+
1894
)
«Αν και το όνομα του Χριστού θα ακούγεται παντού, και παντού θα είναι ορατέςΕκκλησίες και
εκκλησιαστικές ακολουθίες
 , όλα αυτά θα είναι
 μόνο εμφάνιση
 , ενώ μέσα
θα επικρατεί αληθινή αποστασία
. Σε αυτό το έδαφος θα γεννηθεί ο Αντίχριστος…».
Σημειωτέον οτι ο οικουμενισμός επισημοποιήθηκε το 1986 αλλά ανεπίσημα υπήρχε νωρίτερα. Αποστασία είναι η διαστροφή απο τα πνευματικά νάματα της Oρθοδοξίας.«
Όταν
η βασιλική εξουσία πέσει και
ο κόσμος
παντού
ιδρύει δημοκρατίες
 , τότε θαυπάρξει χώρος
για
τον
 Αντίχριστο
να δράσει
».

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (+
373
)

Η Ορθόδοξος Εκκλησία θα κρυβεί από των οφθαλμών των ανθρώπων όπισθεν τουκονιορτού των πλανών των αιρέσεων, της ορθολογιστικής σκέψεως της θετικοκρατικήςαντιλήψεως και των ποικίλων άθεων και υλιστικών θεωριών, αι οποίαι θα διαφημίζονταιεν ονόματι της ανθρωπίνης επιστημονικής γνώσεως. Άγνοια θα καλύπτει την Ορθοδοξίανκαι ένεκα τούτου αύτη, ή θα εξισώνεται προς τας αιρέσεις και θα νοείται ως εν τμήμα τουκοσμικώς νοούμενου «Χριστιανισμού», ή θα θεωρείται ως γεγονός παρωχημένων εποχών.Θα λογίζεται ως υπάρξασα κάποτε, μη υπάρχουσα όμως σήμερον, ως βοηθήσασα άλλοτετην ανθρωπότητα, μη ούσα όμως χρήσιμος εις το

παρόν. Και η ιστορική ακόμη γνώσιςταύτης θα κρίνεται ανωφελής και επομένως στερουμένη ενδιαφέροντος. Τοιουτοτρόπως, δια την έλλειψινγνώσεως περί αυτής, ή την ύπαρξιν μόνον πεπλανημένων πληροφοριών, η
Ορθόδοξος Εκκλησία
θαπεριέλθει
εις λήθην

δια τους πολλούς
των ανθρώπων....
Εάν λησμονηθεί η Εκκλησία
εν τω κόσμω, τότε
αίρεται
και το
έτερον εμπόδιον
 ,
δια

την έλευσιν του Αντιχρίστου