ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, June 21, 2017

Vassula RYNTEN=Naive and ruled by the devil

 in a series of books entitled "True Life in God" and titled "Dialogues with Jesus", "reveals" herself. There are small, in our opinion, extracts

In dialogue with "Jesus": "(Vassula): I can bless you very much (Jesus): You can (Vassula) :. Then we have our blessings of Jesus Christ! "(Notebooks 116, 77)

And elsewhere: "(Vassula): I asked him again, and blessed him" (Book 116, 195). And below: "I love the Lord and bless (Jesus):. We have (Vassula): Yes, Lord "(in the same, p. 280.).

In another conversation: "(Jesus): Vassula, bless me and praise Me" (Tome 2940, p. 173.).

That is why Christ seems sometimes, from His joy "Smile with His Revelation His Cloaks" (4155, p. 191).

On January 8, 87 Vassula writes: "I decided to show the writings to a Catholic priest here. He condemned them by saying that they are works of the devil and that he should stop Jesus asking him if he wanted to raise the Cross. Peace and Love with me said he was out of the evil gave me three prayers: Michael, the Virgin Mary, and the Sacred Heart of Jesus told me to read them in the next few days and see what happens .. I did it Then I left From my hand free to write and for four days I wrote: "I, Yahweh will lead" four days in the queue "(Trial 116, p. 80) ...

"Jesus," in her question: "Does the measure heart more than the struggles?", Replies, "Yes, the heart is important." Thus, "Vassula" can "take" "out of His Ark" (Idiot, pp. 75 and 156) and finally, "Jesus," he says, "Come, let us rest in the other" Idiot, p. 147)
On the other hand, "Jesus" chose to become His altar "(Ibid., Σ. 187). "Jesus" also reveals the following about "Vassula": "Rest to me, to participate in me and let us do one together, together to restore My Church" (Tome 116, p. 224).

Even "Vassula" because of its particular relationship with "Jesus" can bless the world as well. On March 23, 1989, on Thursday, he "blessed" the city of Garabandal, having been inaugurated with the Roman Catholic temple and found miraculously in her room the statue of the Virgin Mary Fatima, who "accompanies her in all her gatherings." The hands of the statue a "rosary" had from Medjugorge and then it was "woke up" in 8 BC. From Agia Theresa (2940, p. 96).

With the love of "Vassula" in "Jesus", even souls will be saved in the "purgatory", which "waited to grow up" the "Vassula": ... "My love with fervor She grabbed them from the purgatory fire .... How much they depend on you! Ah, Vassula, can you help them? "(Tome 116, p. 227).

Vassula has a high destination: "My God, I personally am a Greek Orthodox priest Who do you speak to the Lord Catholics or Protestants, heresies, or other religions If I dare and ask you, it is because there are (...) Jesus. . Ah, Vassula, Vassula, I am one, I am God, I am one of my children created by my hand; Why are all my children scattered I desire Unity, I want all my children to unite I am God and have to understand that the Holy Trinity is a Unit! The Holy Spirit, the Holy Father and Jesus Christ the Son, the three together are one. (Trial 116, p. 146).

The union will, of course, be done through the "Peter", that is, the Pope of Rome: "(Jesus): .... In My Message I ask that My Churches be united; I chose Peter to be your guardian to keep you in the Truth until my Return, but the people have overwhelmed me. They were separated by the proclamation of their own rules. I honestly say to you, do not listen to those who oppose Peter, Peter to my lamb, who is today John Paul II, why is he chosen and my beloved Souls? Do not listen to those who condemn him, have been misled Turn all to Peter and become one, as the Father and I are a "(...... Tome 2940, p.45).

The space does not allow us to expand further. But we believe it worthwhile to pass on some extracts: "4 August, 1989: ..... Yesterday, I woke up in the middle of the night and realized that the Holy Spirit was praying for me, I believe I realized that the Voice of the Holy Spirit prayed Prayer to Archangel Michael "(Tome 2940, p. 162).

At a meeting, the following dialogue is recorded: "Jesus, I think we have to rush (Jesus). Where (Vassula): On the ground floor, to see the oven (Jesus) Come on, let's go on May 16th .... 1987 "(Tov 116, p. 174) on October 1, 1987, Vassula writes about Jesus:" It was as if he had a sudden idea and stopped showing me our ankles tied together "(p. ).

Tuesday, June 20, 2017

THE POPE IS HERETIC

For us Orthodox, The Pope is A Heretic, The Outside of Church, and, hence, Not Even A bishop "." He [The Pope] HAS Been Outside of The Church for ten centuries now, he is Not A Canonical bishop, he has no relation whatsoever to the reality of the One, Holy, Catholic, and Apostolic Church of Christ. It is one thing to receive him as a canonical bishop and quite another to speak to him as [being] a heterodox in order to reveal to him the truth of the Orthodox Faith and Tradition.

Saturday, June 3, 2017

BE CAREFULbe careful, watch out for you intentions as to why you want to open chakras. We create our own reality and if your heart doesnt have pure intentions you can throw your chakras out of whack, and it can create bad karma. People practice yoga, tantra, want to open third eyes without doing the spiritual work. You should seek wisdom and love, not power or control. It all takes time, dedication, and self awareness.

Friday, June 2, 2017

ORTHODOX FAITH ABOUT CHARISMATIC PEOPLE NOWADAYS

Ας προσεύχομαστε στο Κύριο και όλοι οι Έλληνες του κόσμου να γνωρίσουν αληθινά την Ορθόδοξη πίστη, και όσοι από αυτούς έχουν παρασυρθεί από ψευτοαναγεννημένους ψευτοπροφήτες και ψευτοποιμένες να επιστρέψουν στο αιώνιο Σώμα του Χριστού, αφήνοντας τον Θεό να τους οδηγήσει μακριά από τις αιρέσεις απωλείας. Is a spiritual gift,someone to speak in unknown way of speaking believing at the same time,that this is a gift of holy spirit? is speaking in tongues nowadays a gift of the holy spirit?The apostles went to the nations that period of time,to spread the true gospel of Christ to all.Is nothing but phenomena of demonic fallacy,IT'S NOT THE HOLY SPIRIT.BUT SOME OTHER KIND OF SPIRIT.The Lord pointed out that there are charismatic ones, who, in the end, will not enter the kingdom of the heavens.IF SOMEONE HAS THE GIFT OF THE HOLY SPIRIT,LIKE SOME RECENT SAINT OF ORTHODOX, PAISIOS,=,PORPHYRIOS,THIS HOLY MEN OF ORTHODOXY,COULD UNDERSTAND SOMEONE WHO WAS SPEAKING ANOTHER LANGUAGE,BECAUSE THE HOLY SPIRIT WAS IN THEM=The fruit of the Spirit is self control=finito

Thursday, June 1, 2017

η ομοφυλοφιλία

video

η ομοφυλοφιλία

κληρονομήσιμο δεν σημαίνει κληρονομικό.


η γενετική έρευνα που είναι πραγματικά σοβαρή εντοπίζει και εστιάζεται σε χαρακτηριστικά που είναι άμεσα κληρονομικά.

Κληρονομικό χαρακτηριστικό σημαίνει ότι είναι «άμεσα καθορισμένο από τα γονίδια» και δεν μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον. Τέτοια είναι σωματικά χαρακτηριστικά όπως το σχήμα των νυχιών ή το χρώμα των ματιών. Αντιθέτως, ελάχιστα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ανθρώπου είναι άμεσα κληρονομικά.

Η πλειοψηφία των έγκριτων επιστημόνων τώρα πιστεύουν ότι η ομοφυλοφιλία οφείλεται σε ένα συνδυασμό ψυχολογικών, κοινωνικών και βιολογικών παραγόντων.


Thursday, May 25, 2017

The Orthodox Church

The Orthodox Church has mercy on all,
also on the roman-catholic, on protestant, on masons.
That's why if a mason wants to come back to orthodoxy,
he must deny masonery publicly inside the church,
and then he is anointed again with the big and holy oil, because he lost the grace of the Holy Spirit.
That's how he is reinstated in The Church.
The same for the yoghin and the catholic.
The catholic is restored by the sacrament of baptism, if he is not orthodox, if he was not baptized,
Because there is not any valid baptism outside The Church of Christ (The Orthodox Church).

I strengthen your claim that all these statements, about masonery, the roman catholic church, are made
out of man's love who wants to see the other people saved.
Of course!
But please, think of only one thing:
If the apostles had said:
Aaaa, the pagan anyway is saved, why should I go to him and preach Christ?,
do you realise that today christian orthodoxy wouldn't have existed?
and God would have incarnated in vain, and mankind would have been lost?
So the same thing works now as it worked then, we did not modernize, we are not smarter,
or i don't know how, say "that old thinking does not apply to us anymore.
We are talking about Christ's thinking, God's thinking,that is forever, it is the same today and tomorrow,
and in 1000 years, doesn't change,
because it is from God towards man, not from man towards God, it is not a human invention,
and this can be seen through miracles, through prophecies and through what means The Church today

Tuesday, May 23, 2017

MONSANTO

For one thing you wonder when you hear on Genetically Modified Organisms: the man is so over, so knowing to recognize errors in nature and fix them with GMOs. This is exactly what we are told by Monsanto.

For example developed a corn genetically modified Bt protein. When insects eat from this plant is destroyed in the stomach. 

The Monsanto claims that by the time the food reaches our tables is safe. But an article published in the International Journal of Biological Sciences, 2009, reported studies showing that rats fagane GM corn suffered from the collapse of the institutions. 

GMOs were introduced in 1996. Since then they have chronic diseases explode from 7 to 13 percent. Food allergies, autism, reproductive disorders and digestive problems are on the rise. 

US President Obama in April 2013 signed a bill that people named Monsanto Protection Act, and is essentially an immunity to the company by the courts. This means that no one can stop them from growing GM products, even if considered to be a risk to health or the environment. 

Bayer has created a group called neonicotinoids insecticides. These and other harmful insecticide of Monsanto, have been analyzed by consumer protection organizations and have been linked to cancer and high levels of bee death. 

Monsanto has also created a partnership with a pharmaceutical company called Alnylam Pharmaceuticals Inc. To create biopesticides (biopesticides). The Alnylam also has advanced manufacture drugs for the treatment of liver cancers and tumors. The Monsanto produces the food that causes the disease and their partners come to heal. 

Here are some things you can do to keep yourself and your family what healthy. You take with you the list of GMOs when you go shopping. Stop if you support companies that put profits over consumer welfare. 

Buy organic foods
on certified organic food using GMOs is prohibited. Fruits and vegetables have code numbers and the organic this number always starts with the number nine. 

Plant if you organic seeds. 
Do not be fooled by deceptive phrases such as: whole wheat, natural product, from the tree to your plate. 

Avoid:
Soy lecithin considered GMOs and sweeteners such as aspartame 

Eat less meat and ensure that dairy products free from antibiotics. 

Never buy
Aunt Jemima 
Aurora Foods 
Balance Bar 
Banquet 
Best Foods 
Betty Crocker 
Birds Eye 
Bisquick 
Boca Burger 
Cadbury / Sweppes 
Calumet Baking Powder 
Campbells 
Capri Sun 
Carnation 
Celeste 
Cheetos 
Chef Boyardee 
Chunky 
Coca-Cola 
Colombo 
Con Agra 
Country Time 
Crisco 
Crystal Light 
Delicious 
Del Monte 
Dinty Moore 
Dole 
Doritos 
Duncan Hines 
Eggo Waffles 
Famous Amos 
Franco-American 
Frappuccino 
Frito Lay 
Fruitopia 
Gardenburger (excluding organic) 
gatorade 
General Mills 
Ghirardelli Chocolate 
Graham Crackers 
Green Giant 
Hansen Beverage Company About 
Hawaiian Punch 
Healthy Choice 
Healthy Request A Quote 
Heinz 
Hellman's 
Hershey's 
HI-C 
Holsum 
Honey Maid 
Hormel 
Hostess 
Jack Hungry 
Hunts 
Interstate Bakeries 
Jiffy 
Kc Masterpiece 
Keebler 
Kellogg's: 
Kids Cuisine 
Knorr 
Kraft: ALL condiments and sauces 
Kool-Aid 
Land O 'Lakes 
Lay's Ruffles 
Lean Cuisine 
Libby's 
Life Saver 
Lipton 
Loma Lindia 
Marie Callender's 
Mazola 
Minute Maid 
Morningsta r Farms (excluding organic) 
Ms. Butterworths 
Nabisco 
Nature Valley 
Near East 
Nestea 
Nestle 
Nilla Wafers 
Nutter Butter 
Ocean Spray 
Old El Paso 
Oreos 
Ore-Ida 
Orville Redenbacher 
Pace 
Pam 
Parmalat 
Pepperidge Farm 
Pepsi 
Peter Pan 
Phillip Morris 
Pillsbury 
Pinnacle Foods 
Pop Secret 
Post 
Power Bar 
Preformed 
Prego 
Pringles 
Procter and Gamble 
Progresso Soups 
Quaker 
Ragu 
Rice-Roni 
Ritz 
Rosetto Frozen Pasta 
Simply Home 
Skippy 
Smart Ones 
Smucker's: unless they are marked "100% Fruit» 
Snack Wells 
SoBe 
Sorrento 
Stagg 
Stouffer's 
Sunny Delight 
Swanson 
Tang 
Teddy Grahams 
the Country's Best Yoghurt 
Toblerone 
Tombstone Pizza 
Tostitos 
Totino's 
Triscuit 
Tropicana 
Uncle 's Ben 
Unilever 
V8 
Voila 
Wheat Thins 
Baby foods: Beech-nut, Enfamil, Good start, Nestle, Similac, Isomil

Saturday, May 20, 2017

SATAN PLANS

Satan has been plotting since the beginning of civilization evidenced by the city and tower of Babel, to achieve world government and lead humanity into a global rebellion against God. This is why homosexuality, the lies of Evolution, and all manner of wickedness are being unleashed upon American society and the world today—to demoralize our youth in an effort to alienate them from Christianity. By destroying the traditional family it weakens our society. Those in the World , Satan, Prince Of This World, told us long ago that they intended to destroy faith in God, individualism, national patriotism, family tradition and religious dogmas. The reason is obvious, that is, for the world to follow the Antichrist everyone needs to be on the same page, so-to-speak.

Benny Hinn

Benny HinnMaster Freemason Kenneth Copeland. A False teacher we've warned about for years for numerous false doctrines he's taught including salvation by works which makes him a non-Christian or a pretender Christian from the outset. He and fellow mason Oral Roberts (Richard Roberts, too? we're not sure) share their Masonic membership well together.
Rodney Howard Browne... The guy from South Africa who started the "Holy Laughter" movement which really caught attention at the "Toronto Blessing" phenomenon after it first began in the spring of 1989 in a small town in New York. He has enjoyed a close association with the likes of Benny Hinn, Oral and Richard Roberts, TBN's Paul and Jan Crouch, Marilyn Hickey, John Wimber and many others similarly involved in the Word of Faith movement.

Saturday, May 13, 2017

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ


Με τη βοήθεια της Εκκλησίας

Κάποιες ψυχές κατέβηκαν από τον Άδη στον Παράδεισο με τη βοήθεια της Εκκλησίας, όχι μόνο και σίγουρα όχι όλοι ... τώρα ποιος και σε ποιο βαθμό; Ας μοιραστούμε τον Άδη με έναν ωκεανό. Στο φως της θάλασσας από την επιφάνεια της θάλασσας σε βάθος Δεκαπέντε, είκοσι, είκοσι πέντε, τριάντα σπάνια Τριάντα μέτρα υπάρχει η λεγόμενη δέσμη φωτός, όπου οι ακτίνες του ήλιου διεισδύουν και μάλιστα λίγο φως υπάρχει. Από εκεί και πέρα ​​κάτω από τον Ερεμπούς, το πραγματικό αιώνιο σκοτάδι. Έτσι, αυτή τη στιγμή (μέση κόλαση της μη σωζόμενης) υπάρχουν τόσες ψυχές στον Άδη για να διεισδύσουν στη Θεία Λειτουργία και η μικρή -siga μπορεί να αυξήσει όλο και περισσότερο. Έτσι, όταν η σειρά μετακινηθεί στον Παράδεισο

Κάποια από την Κόλαση θα πάνε στον Ουρανό

Και δεν αποκάλυψαν πλήρως τον Χριστό μας και σωθήκαμε επειδή κάποια από την Κόλαση θα πάνε στον Ουρανό! Εδώ είναι η εμπειρία και η σημασία των μνημείων που έκανα ... Για να μην σωθείς

Κόλαση-δαίμονες-άνθρωποι

Η κόλαση είναι ο χώρος στον οποίο οι τιμώμενοι δαίμονες και οι άνθρωποι με ψυχή και σώμα μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα ο δαίμονας Αν και τιμωρείται, αλλά αισθάνεται ωραία γιατί οι αγώνες μας. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα τιμωρηθούν χωρίς να μπορούν να πολεμήσουν κανέναν. Βιώνοντας την κόλαση ενώ τώρα, αλλά παρηγορητική γιατί αγωνίζομαι και νικά κάποιος που κερδίζει και τον παίρνει στην κόλαση. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα αρχίσει η ζωή αιώνια

Στη Βασιλεία των Ουρανών

Στη Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόνο ο Χριστός και η Παναγία, με ψυχή και σώμα. Οι Άγιοι είναι στον Παράδεισο αλλά χωρίς σώμα

Δεν υπάρχει κανένας στην κόλαση

Η κόλαση είναι εντελώς άδεια! Περιέχει απολύτως κανέναν. Γιατί δεν ήταν καν η Δευτέρα Παρουσία ... Στην κόλαση θα βρεθούν μετά τους δεύτερους έρχονται δαίμονες και αμαρτωλοί με ψυχή και σώμα.

Thursday, May 11, 2017

Seraphim Rose-Extracts

Everything in this life passes away — only God remains, only He is worth struggling towards. We have a choice: to follow the way of this world, of the society that surrounds us, and thereby find ourselves outside of God; or to choose the way of life, to choose God Who calls us and for Whom our heart is searching.”
― Seraphim Rose
When conversion takes place, the process of revelation occurs in a very simple way — a person is in need, he suffers, and then somehow the other world opens up. The more you are in suffering and difficulties and are 'desperate' for God, the more He is going to come to your aid, reveal Who He is and show you the way out...”
― Seraphim Rose
We who are given the fullness of true Christianity are obliged to be working on ourselves, to be watching the signs of the times, and to be extremely joyful, as St. Paul is constantly saying: 'Rejoice in the Lord always, and again I say: Rejoice!' (Phil. 4:4). We rejoice because we have something which all the death and corruption of this world cannot take away, that is, the eternal Kingdom of Jesus Christ.”
― Seraphim RoseI would urge us to be not too certain of our accustomed ways of looking at Genesis, and to open ourselves to the wisdom of the God-bearing men of the past who have devoted so much intellectual effort to understanding the text of Genesis as it was meant to be understood. These Holy Fathers are our key to understanding Genesis.Only with the idea (which has become rare today) that there is a revealed truth that is above all experience, can this occult realm be enlightened, its true nature recognized and a discernment made between this lower realm and the higher realm of heaven.The physical world is morally neutral and may be known relatively well by an objective observer; but the invisible spiritual realm comprises beings both good and evil, and the “objective” observer has no means of distinguishing one from the other unless he accepts the revelation which the invisible God has made of them to man.doctrine, the normal Christian safeguards which protect one against the attacks of fallen spirits are removed or neutralized, and the passiveness and “openness” which characterize the new cults literally open one up to be used by demons. Studies of the experiences of many of the “consciousness cults” show that there is a regular progression in them from experiences which at first are “good” or “neutral” to experiences which become strange and frightening and in the end clearly demonic.

Tuesday, May 2, 2017

PAY ATTENTION HERE

May God save us from the apostasy and from the coming of Antichrist, whose preliminary points are multiplied by day by day. I would like to keep from the great sorrow that even the elect will not be able to carry without His Grace Who will shorten these days. And I would like to protect us by keeping us in the "little flock", "the remainder according to the election of grace," so that Abraham might rejoice with the light of His face, the embassy of the Virgin Mary of God Never-Virgin Mary, all the inhabitants of the sky cluster of witnesses, prophets, hierarchs, evangelists, and confessors who have been faithful to death, who have poured out their blood for Christ, which they acquired with the gospel of Jesus Christ in the waters of Baptism . We are their children - certainly weak, sinful and unworthy; But we will not tend our hands to a strange god! Amen.
He reads one questioning about the latest acts and statements of ecumenical movement. At a finer level, Orthodox theologians representing the American Permanent Conference of Orthodox Bishops and other official Orthodox organizations perform "dialogues" with Roman Catholics and Protestants and "common statements" on issues such as Divine Eucharist, Spirituality, and the like - To inform the heterodox that the Orthodox Church is the Church of Christ to which all are invited, that only His own Sacraments grant grace, that Orthodox spirituality can only be understood One of those who know empirically in the Orthodox Church, that all these "dialogues" are a conventional caricature of the genuine Christian conversation - a discussion that aims to save souls. Indeed, many of the Orthodox participating in these "dialogues" know or suspect that there is no room for Orthodox testimony, that the very atmosphere of ecumenical "liberalism" cancels any truth that can be said to them, but silent, because " Spirit of times "today is often stronger than the voice of Orthodox consciousness.
Roman Catholicism has so far had itself a very special piety, piety is limited to "sacred heart", paposyni, purgatory and forgiveness, revelations of various "mystics", and the like; And a careful Orthodox observer can detect in these aspects of modern Latin spirituality the practical consequences of theological errors of Rome. The fundamentalist (icheliokratikos) Protestantism also has its own approach to prayer, characteristic of hymns, its approach to religious "revival": all this can determine the application, the religious life of fundamentalist mistakes in Christian doctrine.
When Fr. Serafim wrote in the mid-1970s about the dangers of neo-pagan "cults", there were other observers of the "cults" (although they did not sound as much as in 1979 when "worship terrorism" struck America in post-slaughter Of Jonestown). Without the patristic principles of spiritual life, however, as observers were unable to capture the underlying unity behind the phenomena of UFOs, Eastern religions and "charismatic revival" - apparently by using mentioumistikes techniques to come into contact With dead spirits under different disguises.

Sunday, April 23, 2017

The soul has its senses and, consequently, feelsThe last decision is not the act of overthrowing, the decision of the soul at the time of its separation from the body, but rather of realizing a union with the transformed, resurrected body with which the soul will continue to live forever. After separation, the soul has its senses and therefore feels, perceives, and generally exercises all the energies of the soul (Revelation 6: 9-10; 7:15; 1 Peter 3:19; Hebrews 12:23; Luke 16: 27-28). The word "sleep," in which death is characterized, refers not to the soul but to the body. In Matthew 27:52, we read that many saints who had fallen asleep were asked. The final decision will take place on the second coming of Jesus Christ, a strong belief of the Church is recorded in the Faith Symbol that "He (Jesus Christ) will come again with glory to judge the quick and the dead." The hour of the Second Coming of Jesus Christ is not known and, according to the Apocalypse, can not be guessed by any means.

Tuesday, April 4, 2017

Calendars do not save
Neither Christ nor the Holy Apostles or our Holy Fathers have ever taught us that calendars will save us. They taught us that faith and good works will save us ....... Neither the faith nor the sacraments were tampered with, nor did those who followed the new calendar become Franks and unbelievers ...... He who believes and is baptized in Christ will be saved, and not the one who believes in the calendar, the chronometer....... What is detrimental is when there is no concordance in the Faith, in Baptism, in the Divine Rites and the other Sacraments.

Calendars do not save man; the saints themselves were sanctified by pleasing God through Faith, and not through the calendars.
********
The calendar is not God, nor do all the laws hang from it..... Nowhere in the Holy Bible has the Lord mentioned that the old calendar will save us. Who of the Holy Apostles and Fathers had preached calendars?

We must not believe that Orthodoxy and Christianity are dependent on the calendar, and that without it, there is no salvation. The calendar is not God, it is a tradition; furthermore, the Gospel itself does not say anything about calendars. The Saints of our Church were not sanctified through the calendar - the old nor the new - they were sanctified through their holy in-Christ faith and through their good works which shone like the sun.
********
Those who believe and are convinced that without the calendar the Holy Spirit is unable to consummate a Sacrament are not only heretics and deluded, they are also date-worshippers and time-worshippers.
********
When Christ came to this world, He did not preach calendars.  Let them show us in which chapter or verse of the Gospel Christ says that the calendar will save us.   Whosoever of the old calendarists believes that the calendar is equivalent and superior to the Holy Spirit, and that the Sacraments are consummated by the calendar, these unfortunate ones have been deceived and are committing a sin.
********
God does not punish people over calendars, but over their sins and their malice.
 
********
God brought on the Flood, burnt the cities of Sodom for the sins of those people and NOT for any calendars; and all the punishments that humanity suffers are not for any calendar, but because lawlessness has multiplied and love has frozen.
********
The issue of the calendar is not the most important, because it is neither God nor faith, nor does the salvation of man depend upon it ....... (for example, Paul, Cornelius, Tabitha.......). All those who were saved and those who will be saved, will be saved by their faith in God, their love and their good works.
********
They are divided into many and disagreeing groups, where the one does not accept the other. They hold fast to the calendar, but they shun the capital of all virtues: love.
********
I am against the thoughtless and illegal introduction of the new calendar and for over 50 years (article written in 1978), I have been struggling for the return to the old calendar - not because I believe that I will be saved through the calendar alone, but for the sake of peace and harmony in the Church.

Our Lord Jesus Christ told His disciples: "Go forth into the world, preach the gospel to all of mankind; whosoever is baptized will be saved, and he who disbelieves will be reproached" (Mark 16:15), and "Go forth and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to uphold everything that I have commanded you" (Matth. 28:19).  He told them to preach the Gospel - not the old calendar - and also stressed that it is the one who believes and is baptized in the name of the Holy Trinity, not in the calendar.  I struggle and shall continue to struggle until my last breath for the return of harmony and peace in the Church.   Even the 318 Holy God-bearing Fathers who had established and passed on to us the Julian calendar did not say "we are passing on this calendar so that you can be saved, and that without it, the Sacraments will be invalid..." (!). They delivered it to us so that all Christians can celebrate the feast of Pascha on the same day.

 .......Dear....., because it is my wish to benefit you, I beg you to tell me, who gave you the title that says you are a "genuine" Christian?  Was it our Lord Jesus Christ? I do not believe so, because the Lord taught His disciples that even when doing everything that they can, they should still call themselves "wretched servants", as they only did what they were obliged to do. The Holy Apostles were humble and would call themselves "the least of", while the topmost of the disciples - who had ascended to the third Heaven - had said:  "I am the least of the Apostles, the abortion of nature" and that "Christ came to the world to save sinners, among whom I am the first."

 The Lord taught humility, to everyone, and to us. "Learn from Me", He said, "that I am meek and humble at heart and your souls shall find repose". Pride was taught and is still being taught by the most cunning and most wicked devil.  And that is precisely why our Lord Jesus Christ commanded us to learn humility and to beseech Him every day, by saying; "Lord, do not lead us into temptation but deliver us from evil".

....... Moreover, whatever opinions and decisions you may have copied from the Pedalion of the Church, the holy Ecumenical Synods and the God-bearing Fathers, are all totally irrelevant to the old calendar, given that the Holy Ecumenical Synods were not convened for the old calendar but for other matters. The Holy Ecumenical Synods were convened from 325 to 783 A.D., whereas the change in the calendar took place in 1924. No Ecumenical Synod has ever convened for the sake of the old or the new calendar; only the first Ecumenical Synod had determined the details regarding the celebration of Pascha - a stipulation which, according to the opinion of many teachers of our Church, albeit not observed, nevertheless does not affect the Faith.  The divine Chrysostom, who was a prominent figure soon after the 1st Ecumenical Synod, says, "The Church of Christ is not interested in the precision of years and the observation of days, because whenever one eats this life-giving Bread and drinks from this chalice, he denounces the death of the Lord and effectuates Pascha".  And Saint Nicodemus, the interpreter of the sacred canons says: "Christ and the Church were not preoccupied with such an observation of times and days, but only with harmony and peace". Why then are you invoking Holy Synods and Holy Fathers who were prominent a thousand years ago, in order to support your fallacy regarding the old calendar, which you are worshipping like God - if not more than Him, given that you admit and believe that without the old calendar the Sacraments are invalid?  This can only mean that you believe that for the Holy Spirit to validate a Sacrament, He must also have the holy old calendar as His assistant!!!  Woe, to such fallacy and wretchedness!!

While you call the old calendar "Holy", you call the new one, Baal.  But the old calendar consists of days, as does the new one. The Lord created all days, and all of them are good and holy. Why therefore are you calling the ones holy and good, while the others you call Baal and bad?  Apparently, your fanaticism and animosity has clouded your logic and you cannot sense what you are saying ..... We worship the Father, Son and the Holy Spirit, a Trinity of one essence and indivisible, and we also believe and worship the true God and Creator of everything and it is Him that we kneel before, albeit sinners.  You however ....... You also kneel before and worship the Old Calendar as God.  But a Christian's true confession is to believe that which is defined in the Holy Creed of our Faith..... The holy Creed does NOT define that we should ALSO believe in an old calendar, which had been invented by the idolater Sosigenes and established by the equally idolatrous emperor Julius Caesar, and that without the old calendar there can be no salvation.

Did you think that by preserving the old calendar you have preserved the law in its entirety, and that you are a "genuine" Orthodox because in your opinion "the law and the prophets all hang from" the old calendar?   Should you however, as a logical and prudent person, carefully consider how you are disrespecting other traditions of our Holy Church, as well as your disobedience to God's law and His commandments, and your disobedience to the counsels and the admonitions of your Spiritual Father, you will see that they are a camel, and that by comparison, the calendar issue is a mosquito.  Woe to you, for dissecting the mosquito while swallowing the camel whole.  For the last time, listen to what is being said.  The end for all of us is nearing; we will all depart after a short time and will find ourselves standing before the Impartial and Fair Judge to account for our actions and He will examine us, not for having preserved any calendar but for having kept His commandments, for having have done good works, benevolent deeds, and for having kept the Faith.

Understand your fallacy, dear......; repent and become humble and do not boast about calendars, as though you too are a Confessor. The holy Apostles, holy Martyrs and holy Fathers became saints, not for the sake of old and new calendars, but because of their fervent faith and their wholehearted love for the Crucified and sweetest Jesus Christ, our God......

It appears that you have the conviction that the old calendar forgives everything, fornication, adultery, envy, slander, lies, criticism and all the other sins.

Christ, the Holy Apostles and Holy Fathers did not ordain that the forgiveness of sins be provided through the old calendar, but only when the sinner becomes aware of his sins, confesses them with contrition and solemnity to the spiritual priest, comes to despise them and decides thereafter - as much as he can - to not sin again, and only then will absolution be provided, whereas you, a monk, forgives the sins of people, provided they observe the old calendar.....

There are many who have appeared from time to time and have introduced innovations, but an innovation such as yours has never been heard of before.

 May God forgive you, for you do not know what you are saying or doing.

"Saint Philotheos of Paros" - Issue No.2 - May-Aug 2001.

"Orthodoxi Kipseli" publications

Tuesday, March 28, 2017

Orthodox consciousness

 Orthodox theologians representing the American Standing Conference of Orthodox Bishops and other official Orthodox Bodies perform "dialogues" with Roman Catholics and Protestants and issue "joint statements" with themes such as the Eucharist, spirituality, and the like - without even inform the heterodox that the Orthodox Church is the Church of Christ in which all are invited, that only its own Mysteries sponsors grace, that the Orthodox spirituality can be understood only by those who know empirically in the Orthodox Church, that all these "dialogues" is a conventional caricature of genuine Christian conversation - a conversation that aims to save souls. Indeed, many of the Orthodox participating in these "dialogues" know or suspect that there is no place for Orthodox witness, that the atmosphere itself of ecumenical "liberalism" cancels any truth can be said unto them: but silent, because the "spirit of the times" today is often louder than the voice of the Orthodox consciousness.

May God...

May God preserve us from the Apostasy and from the coming of Antichrist, the preliminary signs of which are multiplying day by day. May I preserve us from the great affliction which even the elect would not be able to bear without the Grace of Him Who will cut short these days. And I wish to protect us by keeping us in the "little flock," the "remainder according to the election of grace" so that we like Abraham might rejoice at the Light of His Face, the embassy of the Virgin Mother of God and Ever-Virgin Mary , all the inhabitants of heaven cloud of witnesses, prophets, hierarchs, evangelists, and confessors who have been faithful unto death, who shed their blood for Christ, which we acquired with the gospel of Jesus Christ in the waters of Baptism. We are their sons - weak, sinful, and unworthy; but I will not stretch forth our hands toward a strange god! Amen.


THE JEWS

THE JEWS DONT ALLOW SOMEONE WHO IS NOT MASON TO BE A PRESIDENT.ONLY KENNEDY WAS NOT AND LOOK WHAT HAPPEN TO HIM AFTER THE SPEECH HE GAVE ABOUT TO REVEAL THE SECRET SOCIETIES PLANS
Freemasons is pure satanism illuminati is real and they seek control of the world. Watch out guys they see everything you do they got control over the bank / money and laws also the police and the army we are rats in a cage
the illuminati is an organization inside the freemasons they are both evil but the difference is the illuminati is stronger than the freemasons because they control the freemasons
The jews possess nearly all of the media sources and control all of the politicians which places every American squarely under the yoke of world judaism. Thru financial control? the jews have used the USA to hijack the world monetary system, perpetrate the holocaust lies, steal Palestine, perform 55 million abortions ...
Unfortunately construct of ecumenism promoted within the scheme of pulping all religions, and the establishment of the pan-religion, which will devise new functional symbols as star instead of a cross, pseudo-gospels, etc., and will become the official religion during the reign of the Antichrist
"Divisive man after one and second admonition waive '(Ap. Paul Titus. C10). But the Orthodox insist continually partake in heretic gatherings And of course there are the Apostolic rules state that it should not we have spiritual contact with them, for anyone who did not understand any previous passages of Scripture
But that error will prevail and eventually installed only with the expected break Byzantine revival after the 3rd Int. War
can not be a president, unless he is a mason = devil worshiper

Monday, March 27, 2017

UFO -

NAZI-UFO
Nowadays, the dark forces of Satan are called Aliens,or something negative beings.They are entities OF SATAN,who like to mess your your mind.and they have done it in a very pretty way
It is a sign of the spiritual crisis of today that modern humans, with all the proud "enlightenment" and "wisdom" them, are once again aware of such experiences - but no longer have the Christian infrastructure to interpret them with it . Modern UFO researchers, searching for an explanation for phenomena which have become very noticeable to the sight now, have been partners in today's psychic investigators in an effort to formulate a "unified field theory" that would include psychological as well as material phenomena . But such researchers still only approach the modern "enlightened" man and trust the scientific observations to give answers to a spiritual field that absolutely can not be accessed "objectively" but only by faith. The natural world is morally neutral and can become known relatively well in an objective observer; but the invisible spiritual realm includes good and evil beings, and "objective" observer has no means to distinguish from one another, except if it accepts the revelation that has done about these humans the invisible God. So, today's UFO researchers place the divine inspiration of the Bible on par with the satanic inspired automatic writing of spiritualism, and do not distinguish between the action of the angels and that of demons.
Many recent studies of UFO by evangelical Protestants, collect all these items and reach the conclusion that the UFO phenomena is simply just demonic origin. * It is difficult to reach a different conclusion Orthodox Christian researcher. Some or many of the experiences might be the result of fraud or hallucinations; but it is simply impossible to dismiss one all the many thousands of UFO reports in this way. A large number of modern mediums and their spiritualistic phenomena are also deceptively; but mentioumistikos spiritualism, when is genuine, undoubtedly produces truly "paranormal" phenomena under the action of demons. The phenomena UFO, having the same source, is no less real.  PAY ATTENTION HERE=There is both human,and devils manifest-manufacturer.The Stealth bomber is our most advanced technology that the American public is aware of and it was developed 30 years ago. What do you think they have now?
DOING THE SIGN OF THE CROSS,ALIENS=DEVILS=THEY GO AWAY
NAZI-UFO

Tuesday, March 21, 2017

False prophets

When the Antichrist comes, that is, the Beast, he will seek for all men to worship him, including the churches and different denominational groups. The stage is now being set. False prophets-One of Satan’s favorite methods of attack is through religion. Satan loves religion and
infuses his religion with, devil inspired, man made rules.

not the Pope, is the head

The Holy Bible warns of one who will sit in God’s temple claiming the authority of
God. That is just what the Pope is doing by calling himself the head of the Catholic church.
Catholic church means universal church.224 God, not the Pope, is the head of the universal church.

Orthodox Christian teaching

The man should not trust the experiences experienced in aviation world {sub-aerial celestial world inhabited by the fallen spirits, or the "astral plane" in the language of theosophy or "level Bardo" in Tibetan language Viivlou the Dead or "spirit world" in the language of spiritualism} and you must not believe that is what they seem. Even those who have a solid foundation in Orthodox Christian teaching can easily be deceived by the fallen spirits of air in any "visions" or "visions" that are likely to occur ... The creatures with which humans come into contact in the air world is always or almost always, demons ..... These beings are not angels, because angels live in heaven and only passes through the air world only as messengers of God. There are no souls of the dead, since the souls of the dead are in a temporary situation in which only foretaste of heaven or hell .....

NO OTHER WAY

ONE WAY = "I am the way, the Truth and the Life" (John 14:6) Remember ... our Savior Jesus Christ and His Apostles and has warned that even if an angel were to come and preach "another gospel "to reject it, and let and teaching is" anathema "(damned eternally). Elsewhere we have warned about false prophets, false apostles, false brethren and false Christ's and 40,000 + ... today, sects / ideologies" Christian "does exactly that, to teach a false doctrine that promotes a false Christ and other" way "